Коренът – Константин Каменов

РАЗДЕЛЯНЕТО НА ФУНКЦИИТЕ ЖРЕЦ И ЦАР, КАКТО И ПОРЕДНОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАМЕТТА ЗА ДРЕВНОСТТА

Константин Каменов Ителектуално звено „Корени” Интелектуално звено „Извори”     Въпросът, който за първи път ще разгледаме, е важен, за да обясни същността на темата ни и който е от необходимите, за да се променят базисните теории, върху които се крепи…

АНАЛИТИЧНА КРИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА КНИЖНИНА

Константин Каменов Интелектуално звено „КОРЕНИ“    В последното десетилетие се появиха доста енциклопедични трудове, разглеждащи историята на човечеството. Един факт обаче безспорно се набива на очи за всички специалисти или изобщо хора, занимаващи се с проучвания на древността. Пренебрегва се…

РЪКАТА, ЗАСЯЛА ФИДАНКАТА

На приятелите ми от Интелектуално звено “Корени”    На какво ли не се нагледах в този живот, но това, което изстрадах в последните дни, едва ли би се забравило.     Повече от месец по-рано шляпахме карти с моя единствен приятел…

“ОБЕЩАНИЕ ЗА СПОМЕН”

В-к”НАРОДЕН БУДИТЕЛ”, година VIII,брой 10 (55) 1999 Рецензия на страница 8 от Димитър Боянов    Една най-невероятна книга, пълна с оптимизъм като изплакана сълза в невероятното наше велико, преломно, красиво и жестоко време. За себе си поетът казва: “Пустинник съм…

УНИЩОЖЕНАТА АРХЕОЛОГИЯ И ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО НИ ОСТАВИ ТЯ

 Константин Каменов Интелектуално звено „Корени“ Четен на Конференцията IV НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ HISTORIA EST MAGISTRA VITAE СТУДЕНТСКИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ „ПРОФ. ВЕЛИЗАР ВЕЛКОВ“, състояла се в ПЛОВДИВ 11 май 2007 г.    Тази тема е изключително благодатна от гледна точка на…

ПРОСЛЕДЯВАНЕ ТРАКИЙСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗХОД НА СЛАВЯНИТЕ

Константин Каменов Интелектуално звено “Корени”    Тема, разглеждаща непряк индоевропейски корен на славяните, почти не е разработвана досега, независимо, че въпросът за липса на славяни в древността се дискутира повече от 20 години в научните среди. Поради изискванията на докладната…