Коренът – Константин Каменов

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Николай Ватов Разказът „Предсказание“ е бил предоставен на вестник „Литературен форум“ от сестрата на Николай Ватов след смъртта му. Авторът е искал да участва с този разказ в конкурса на вестника… ––––––-  Бях сам и непомнещ, и вървях по някаква…

КОРЕНИТЕ НА ПРОТОБЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

НЕЩО КАТО РЕЦЕНЗИЯ ИЛИ ВЪВЕДЕНИЕ инж. Димитър БОЯНОВ В „Речника на чуждите думи в българския език“ от д-р Ст.Младенов думата „рецензия“ се превежда като „къса преценка на книжовен или научен труд“. Тъй като не е възможно да се даде „къса…

ПО-ГОЛЕМИ ОТ ХЛЯБА

Действителна история из спомените на Борис Трайков Драмов от село Боймица    Не бе изгряло още слънцето, а вратата, на клекналата под тежестта на покрива си барака, се претърка шумно у пръстта и се килна към калдъръма. Поприсвит, от вътрешния…

„Неудобни“ страници от историята

Из „Размисли за руската ‘обич’“ Константин Каменов   …Прави чест на всички големи революционери и хуманисти, че са прозрели политическите стремежи на Русия, още когато страната ни е под Османско владичество. Думите на екзарха са пророкувани от Васил Левски, който…

ФИЗИКА НА ПОЕЗИЯТА

   За поезията съществуват различни определения, построени според възгледа на съответната литературоведска школа. Най-често поднасяните възгледи са от античните постулати на Аристотел:    ”Епическата и трагическата поезия, а също комедията, дитирамбическата поезия и по-голямата част от авлетиката и китаристиката –…

ДАО ДЪ ДЗИН от Лао Дзъ

Предисловие Учението на полулегендарния философ Лао Дзъ е създадено най-вероятно около VI в.пр.Хр. То става основа за развитието на даоистката религия, една от трите господстващи съвременни религии в Китай. Сред Великите учители на човечеството (Платон, Буда, Зороастър и т.н.) Лао…