Коренът – Константин Каменов

КОРЕНИТЕ НА ЗНАКОВИТЕ СИСТЕМИ

   При историческите проучвания се срещат предимно сравнителните анализи от областта на лексикологията. Почти няма исторически анализи, както и анализи на синтаксиса. От друга страна, когато се разглежда лексиката доста рядко тя се обвързва с писмените системи.    В настоящата…

ДЪЛГИТЕ УШИ

   В народната традиция на българите се говори, че по-дългите уши са на по-мъдри хора. Буда, според древните легенди, е бил един от хората с най-дълги уши, както го пресъздават впоследствие и в изображенията. Неговото учение е важно заради факта,…

ПРОЦЕСИТЕ САМИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ

Константин Каменов ИЗ „Корени” ИЗ „Извори”     Съвършеният живот се движи от доста некачествени идеи и псевдотези във философията на човечеството. Като най-важно качество, чрез което да се определя как да функционира животът, са материалните ценности.    Когато извършваме стойностно…

ТРОЯНСКАТА ВОЙНА – СБЛЪСЪК НА ДВЕ ТРАКИЙСКИ КУЛТУРИ

Константин Каменов Интелектуално звено “КОРЕНИ”    Троянската война е вечен въпрос в историографията. Независимо, че Х. Шлиман откри развалините на едноименния град и доказа не само верността на Омировото произведение, но и състоялата се битка, споровете, от различен характер, продължиха…

ВЪПРОСЪТ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ И ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНЯТ НЯКОИ ТЕРМИНИ И ФАКТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА

Константин Каменов Интелектуално звено „КОРЕНИ” (УВОДА) Ще започнем разглежданата тема с принципна съпоставка спрямо семантиката на темата на лекционния курс „Религиозният фактор в историята на България и Балканите през XX век”, проведен от гл. ас. Пламен Славов в ПУ”Паисий Хилендарски”.…

ЛИОЛЕТОВО МЕЧТАНИЕ

(моменти от поетична книга) (добре е да се чете под музикалния съпровод на Шопен)         *** Сбиха се стотици композитори да доказват свойте петолиния, ала аз си знам, че само Господ може да изкомпозира живи ноти и…

ВЕЧНИЯТ ЗАКОН И БЪЛГАРИТЕ

Уточнения за Стария завет, хазарите и розетата от Плиска Константин Каменов Интелектуално звено „Корени”    Слушайки различни хора и запознавайки се с текстовете на някои колеги, понякога попадаме на размисли, които не можем да приемем. Днес отбелязваният като СТАР ЗАВЕТ…