Коренът – Константин Каменов

ПРОЦЕСИТЕ САМИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ

Константин Каменов
ИЗ „Корени”
ИЗ „Извори”
    Съвършеният живот се движи от доста некачествени идеи и псевдотези във философията на човечеството. Като най-важно качество, чрез което да се определя как да функционира животът, са материалните ценности.
   Когато извършваме стойностно изследване на древността и историческото развитие във времето на може да отречем отговорът – Попадаме на Духовен факт и, че е имало материални артефакти.
   Подобни изводи от изследванията, ни доведоха и до идеята да поднесем по-цялостен анализ за БИЛОТО и СЛУЧВАЩОТО СЕ:
    1. Духовното е вечно и непроменливо като характеристика на цялото.
   2. Материалното е множествено, различно като характеристика и тленно, с минала същност.
   Поради това законите за качествено устройство на едно общество трябва да се ориентират към добро функциониране на Духовното, тъй като така ще са в услуга на Цялото. От друга страна Цялото ще гради в своя услуга материалното, показвайки и своята индивидуалност, чрез различните дарби, с които са надарени елементите.
   В този план на функциониране на човешкия живот парите са ненужна категория като качество за определяне на взаимоотношения. От своя страна те създават чувства и стремежи, влияещи деструктуриращо на Цялото. Между тях са алчност, лицемерие, лъжа, кражба, агресия, завист и др. Тези чувства и стремежи пораждат и формират нечовешки отношения като атентати, революции, войни и др.
   Границите са също недобра оформена категория във взаимоотношенията. Духовните граници се осъществяват ненасилствено, а според различни Вселенски закони, които ако се спазват и между хората насилието ще се сведе до минимум.
   Заради досегашната парадигма в начина на функциониране на живота и мисловността са неправилно функциониращи и много от законите в науката. Така например вечен двигател, който съществува и не трябва да се създава именно защото е вечен, все още се търси, за да бъде изобретен и това се прави чрез материални средства. В историографията пък се обръща по-голямо внимание на материалните цивилизации, а не на Духовните. Така се поддържа обратния знак на парадигмата. Именно Духовните цивилизации обаче движат света напред и към по-добро, докато материалните често спират развитието и то предимно чрез войни и насилие.
   Същевременно, след индивидуално проведени проучвания, установихме и някои от травмите получили се в психологията на хората, според досегашния начин на мислене. Повечето индивиди са придобили собственическо отношение дори към парадигмите и илюзиите. Когато се предложи да се промени нещо в поведение или начин на живот, то процесът е трудно осъществим, защото почти всеки го пази, за да не остане беден след като го премахне. По този начин забележими (фактологични) големи промени са се извършвали само с революции, когато използваната маса, извършваща промяната, е доведена до период да не мисли.
   Странното е, че когато обясняваш на някого как Доброто не е агресивно, не воюва, но побеждава, повечето слушат това разсъждение като думи на фанатик, сектант или зомбиран. Същевременно възприемат агресорите като нещо нормално в живота, защото, според тях само така може да се реализираш в днешния свят. Всъщност всеки е реализиран в съществуването си, но когато ги няма фанфарите, както и възможността да взима, тъй като това изискват съвременните парадигми, повечето от хората не го възприемат като собствена реализация. Тези процеси във визията са най-тежката травма в съвременния свят. Не може да се види най-елементарното, за което има и народни поговорки. Щом най-малкото камъче може да обърне каруца, то значи всеки има еднакво, висше по смисъл, съществуване и равно по значение място в живота.
   В историографското пространство и по-конкретно около въпроса за произхода на българската народност се появиха всякакви пишещи братя. Някои дори се нападат един други заради истинност и качество.
   В Интелектуално звено „Корени” се радваме на този процес, защото когато започнахме да работим по въпроса с нашия възглед масата пишещи я нямаше. Също така и възгледът ни почти не се споделяше от научния свят. Сега целият път е трасиран от новата светлина на масовите писания. Доколко качествено и истинно в „Корени” няма да отсеем. Последното се определя по други, по-висши правила и процеси. Радостни сме обаче, че Процесът, без насилие, без пари и материални изгоди, работи за нас. И това НАС не сме ние от „Корени” като личности, а идеята в звеното ни. Нужно е да допълним, че когато започнахме делото си нямахме и идеята затова, както я нямаше и след смъртта на голяма част от приятелите ни. Просто се потвърди правилото-закон, че е трудно самото начало на един Процес. После Процесът работи сам за себе си и се самореализира. Това е един от най-истинните закони, защото е Духовен. Самореализацията на темата от историографията като процес ни радва, защото фактът показва, че е била истинна работата ни, а срещу истината нищо не може да противостои.

***

ДУХОВНО – Това е индивидуалното вселенско качество на субекта. Тези качества при субектите имат възможността да работят за единна култура-общество с духовни характеристики. Духовното е частен модел на Господното.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *