Коренът – Константин Каменов

ДЪЛГИТЕ УШИ

   В народната традиция на българите се говори, че по-дългите уши са на по-мъдри хора. Буда, според древните легенди, е бил един от хората с най-дълги уши, както го пресъздават впоследствие и в изображенията. Неговото учение е важно заради факта, че се базира на мъдростта на хората, а същевременно е теологично дуалистично учение. Неговите последователи започват да си слагат обици с тежести, за да удължат ушите си.
   И до днес при българите съществува традицията като вид наказание, когато детето не слуша да му се издърпа ухото заради това. Един вид чрез наказанието родителите искат да подпомогнат децата си да станат по-мъдри, по-разумни, по-умни.
Когато споделихме тази информация, Вл. Петров от Клуб „Космос” допълни и противоборството на дългоухите с късоухите известно от Великденските острови.
  ***

   Накрая ще допълним и важна фактология, засягаща духовното предначертание на българската линия от прото времената. Три от най-важните дуалистични богословски направления в развитието на човечеството са дело на българи от различни епохи:
   Буда, създал будизма в Средна Азия, е от саките, които са мизи, а те траки.
   Заратушуа, известен повече като Заратустра, е княз (принц) от града Балх, столичния град на ариите, които са (прото-) българите от Средна Азия.Той създава „Зенд Авеста”, която е първото реформаторско религиозно учение в познатия ни свят. В него противоборстващата роля изпълняват Бога на всичко добро и светло Ахура Майню (Ахура Мазда) и Бога на злото и черното Ангрю Майню (Ариман). За първи път в това учение е внесено и научно познание.
      Поп Богомил е създателят на третото дуалистично, но християнско, учение.
   И докато будизмът става най-мащабното дуалистично учение в Азия, богомилството се превръща в най-мащабното дуалистично учение в Средновековна Европа.
   Бихме могли да включим към дуалистичните учения, дело на български просветени, и това на Конфуций, но все още няма достатъчно убедителни доказателства, които да потвърдят или отрекат, че Конфуций е с български корен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *