Коренът – Константин Каменов

ПРИТЧА ЗА ПРОСТОТАТА

   Млад писател написал кратък разказ. Решил да го представи пред научната литературна общност. Дошъл първият литератор и му рекъл:“Приятелю, разказът е много хубав, но махни първото изречение.“    Така всеки следващ, само за да покаже някаква грешка на автора,…

РАЗКАЗ ЗА БЕДУИНА ,ЧИЕТО КУЧЕ УМИРАЛО ОТ ГЛАД

Със горък глас ридаел – сам-самин Над кучето си стиснат бедуин.   „Приятелю, над що е този плач?“- Попитал го случаен минувач.   Умира в мъки верният ми пес, Затуй сълзите не удържам днес.   Как дивечът преследваше при лов,…

БЛАГОВЕЩЕНСКИ ЗА АДАМ И ЕВА – РАЯ И АДА

Танас Динов ИЗ „Извори”    Много години, както и други духовни личности, в частност и учени, още при старото ни Интелектуално звено „Корени” сме се спирали на въпросите за Адам, Ева, Рая и Ада. Поради това прегледахме литература от различен…

ОТВОРЕНИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ НА ТРАКИТЕ И НЯКОИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

Константин Каменов Интелектуално звено „КОРЕНИ”    Когато трябва да осмисляме и пишем за нещо толкова сакрално като тракийския отворен херметизъм ни е необходим съвсем различен подход. В настоящия доклад ще го обясним накратко. Лишихме се от 95% открита фактология, за…

ПРИТЧА ЗА ВАЖНИЯ ПЪТ

   Един човек лежал самотен дни наред под слънцето на пустинята. Почти пресъхнал от жажда, когато до него спрял един старец и го покрил със сянката си, а самотникът се усмихнал и му рекъл: „Благодаря ти, Приятелю, че чу молитвата…

ДРАМОВАТА ПРИТЧА ЗА НЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЯЛОТО

   Един човек позлатил любимата си кокошка, заради туй че му снасяла най-големите яйца. На другия ден останал гладен. Другите кокошки били накълвали любимката на господаря си заради помпозността й, а тя се усамотила в своята слама натъжена, че останалите…

РУМЕНОВАТА ПРИТЧА ЗА ЛЮБОВТА

   Един човек завел жена си при изсъхнало дърво на планинска поляна и й казал: „Мила, искаш ли да направим тук беседка за туристи, че по тия баири те няма къде да почиват?“    Тя навела тъжно глава и проплакала…

ПРИТЧАТА „ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ”

   Смел младеж се спрял пред прихлупена къщурка, където побелял старец треперел от страх и го попитал ”Дядо, от що те е страх?”    „У дома ми има едно същество, чедо, дето не познавам, но много ме плаши.”    Младежът…

ПРИТЧАТА ЗА ОТГОВОРА

     Един момък няколко години скитал тревожно из света, за да намери отговора на простия въпрос „Що е Бог”. Така и нищо не го удовлетворило. И когато вече бил напълно отчаян, край една горичка, където бликнал чуден извор, старец белобрад…

САМОУНИЩОЖЕНИЕ НА СОФИЯ поради неистинното представяне на История и Култура

Константин Каменов      Що се отнася до факти и различни писания от последните години за София като за най-древен град, както и за най-древна столица, то бе необходимо да дадем ход и на настоящото изследване, за да покажем като…

ПРИТЧА ЗА МИСЪЛТА ПО ПРЕЗУМПЦИЯ

   Един цар държал най-голямото царство, но нямал ни един поданик. Другите царства имали много поданици, но ги натискали с данъци, с ангария, с изтезания. Доста хора решили да избягат в безлюдното царство. Рекли си:”Да го направим по заран, пък…

АНОНИМНАТА ПРИТЧА

   Един човек, който бил неизличимо болен, разбрал че комшията, без негово позволение една вечер му откраднал много неща от двора. Тогава си казал:“Вече всичко загубих, но защо да го давам в съда като и без това след седмица ще…