Коренът – Константин Каменов

БЛАГОВЕЩЕНСКИ ЗА АДАМ И ЕВА – РАЯ И АДА

Танас Динов

ИЗ „Извори”

   Много години, както и други духовни личности, в частност и учени, още при старото ни Интелектуално звено „Корени” сме се спирали на въпросите за Адам, Ева, Рая и Ада. Поради това прегледахме литература от различен характер. На Благовещение 2016 г. реших да предложа и нашата визия по темата, като в началото ще започна с аналитичното ни представяне на въпроса за Адам Кадмон така, както го видяхме в херметизма.

   Човекът е по Божий образ и подобие, както е засвидетелстван фактът в повечето свещени книги. Това показва, че Първият е Дух и Светлина. Както е отбелязано в „Поймандрес” на човекът, като на най-доброто Божие създание, е дадена свободната воля и правото да твори, както Отца. Така се стига до там, че когато поискал да разбере властта на онзи, който е над слънцето, надникнал в хармонията на природата на Земята. Там му се отразила сянката. Човекът се влюбил в сянката си, вселил се в нея и станал двоен – смъртен и безсмъртен, природен и божествен.

   В дългогодишните ни изследвания сме установили няколко важни факта, които тук ще поместим. В древните езици, използвани в земите, където са възникнали предобразите на библейските текстове за сътворението и първия човек съществуват няколко много важни лексеми:

  1. АД е със значение Баща и по-рядко Първи.
  2. Същото е значението на лексемата ЕД. Разликата е, че използването на вокала Е, който е след А показва по-малка същност, както и връзка с материалното.
  3. Суфиксите за множествено число АМ и ЕМ се използват различно, като зависят от духовната или материална семантика на лексемата, към която се отнасят.
  4. По същия начин може да опишем и лексемите ЕВИ(А) и АВИ(А), както и лексемата от по-ранен език ЗУЕ (жив; живот). Що се отнася до първите две, то ЕВИ(А) се използва, когато се отнася до земен или материален живот.
  5. РАЙ е със значение слънце и светлина.

   Художествения ни възглед за сътворението на Първия Човек ще напишем тук, позовавайки се на Библията, Видение Исаево, Евангелие на Юда, Поймандрес, орфически текстове, книга на Методи Константинов и научен труд на Олжас Сулейменов.

   Сътворението на Вселената навсякъде е сходен процес с начина, по който е извършено сътворението в Библията.Малката, но полезна добавка като информация е, че материята в Космоса съществува със своя душа, а както се разбира и от някои текстове, „Над всеки човек бди една звезда…Над всеки човек бди един ангел”.

   Господ Бог създава Първия човек Адам Кадмон по свой образ и подобие като най-доброто си творение. Дава му и правото (Насади) да управлява и сътворява  Слънцето (Рай ) в Слънчевата система (Едем – Бащините земи като планети). В Едемската градина се намира “дървото на познаване доброто и на злото…(хармоничната земна природа) и Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него” Измамната двойствена материя (змията, Сатанаил˃Сатана) подлъгва Човека с хубав живот (ябълката), след който акт можем да говорим за  затворения в тяло земен живот (Ева) на Адам (Предците, Бащите, множество хора, мъже и жени с Душа от Адам Кадмон).Той продължава да живее на Слънцето като Дух подобен на Господ Бог, бидейки най-доброто творение на Отца, а същевременно частици от неговия Дух като Души-субекти се прераждат в человеци ( ед.ч. человек от аналитичното ехо=ек (от) потомък;живот=ов (на) кал˃чел II палатализация. Древните аналитични думи се анализират при разчитане семантично от зад напред). Доколко го осъзнават или не, но хората виждат срещу себе си, в отсрещния човек винаги душата на свой брат, защото и двамата са с дух андрогин (двуполов, в случая безполов) от единния дух на Адам Кадмон. Така той живее като единен  Дух-светлина на Слънцето и гледа на всички ни като на едно, а тук на земята много хора не го осъзнават и се гледат на кръв  бързайки по-бързо да убият, да излъжат или окрадат своя събрат.

   А само когато захвърлим оръжията и всякаква омраза, когато престанем да мислим не как да си навредим, а как да си подадем ръка, за да се издигнем съвместно нагоре, можем да спрем с преражданията и да се издигнем и върнем отново на Рая (Слънцето), като ще напуснем най-после Ада (Бащинията, Земята).    

   Затуй „На мен, който се моля, дай ми знак и сила да не сгреша в знанието за нашата същност и с тази благодат аз ще осветя онези от рода, които са в незнание, мои братя, твои синове. Затова вярвам и свидетелствам; вървя към живот и светлина. Благословен си, Отче. Човекът ти иска да освещава с теб, защото ти си му предал всяка власт.” (Поймандрес)

   Дано всички осъзнаят тази Блага вест на Благовещение и да направим по-бързо следващата си много лесна крачка. За да се случи това в земния живот, над всеки човек в тяло бди един Ангел и една звезда.

   Усмихнете се с любов и не правете зло другиму!    

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *