Коренът – Константин Каменов

ПОСЛЕДНОТО ЖИВО ГРОБИЩЕ

„Сън сънувах, ой нерадост,                                     опустяла младост,                      сън сънувах, сън прокоба –                                сънувах си гроба…”                                                                               П.К. Яворов    И седнал ми тоя бай Лазо, под оная а́сма, дет’ слънцето бие с лъчи, ал’ капка светило не мой…

МОДЕЛИТЕ НА (ПРОТО- ) БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ ОТ СРЕДНА АЗИЯ КЪМ ЕВРОПА

   В настоящето изследване се спряхме на специфичен културологичен модел, определящ характерните особености при завръщането на (прото-) българите към Европа Необходимо бе да проследим докъде в Стария континент се е пренесъл древният им ген и кои европейски народности е създал.…