Коренът – Константин Каменов

СИЛУЕТИ ОТ МИСЛИ

ПРЕЗ СЕБЕ СИ Гледам през очите на дете право във душата му. Кладенецът толкоз е дълбок, че поглъща и сълзите на света. Изгрев и при залез е.   РУБИНЕНИ РУБАЯТИ *** (На тръгналите си от „Корени” приятели) Когато в този…

ТРАКИ И БЪЛГАРИ – ДЪРЖАВООСНОВАТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА И КУЛТУРО НОСИТЕЛИТЕ ИЗ СВЕТА

Знаете ли, че българите са най-древният народ и един от двата избрани народа на земята? Знаете ли, че българите са народът, който е пряк наследник на Аталнтида? Знаете ли, че „Ведите”, „Махабхарата”, Зенд Авеста”, каноничните будистки текстове и много други…

ПРОСЛЕДЯВАНЕ КОРЕНИТЕ И СЕМАНТИКАТА НА ПЛОВДИВСКИТЕ ЛЕКСЕМИ ДЕВА И МАЙНА

   За да разгледам коректно и да изнамеря верните корени на двете лексеми в доклада, е необходимо да направя един по-дълбок във времето генезисен преглед на населението, сред което са се съхранили, както и културата, носена от него през хилядолетията.…

НАРИЧАХМЕ ГО ДРУГАРЯ ПЕТРОВ

1968 година Драги ми Матеев,    Изпращам ти тази новела, защото вярвам, че само в твоето списание има шанс да бъде публикувана. Знаеш какво е отношението към подобна тематика в другите редакции. Надявам се, че писмото ми ще те достигне…

КРАЯТ НА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНАТА ВЪЗРОЖДЕНСКА КНИЖНИНА И ВЕЛИЧИЕТО НА ДВЕ БЪЛГАРСКИ ТРАГЕДИИ

Константин Каменов от Интелектуално звено “КОРЕНИ”    Крят на книжовността във Втората българска държава сякаш се експлицира стилово върху книжнината от последните години на Възраждането. Енциклопедичната представителност на повечето творения на Евтимиевата и Цамблаковата школи, намира свое продължение в трудовете…