Коренът – Константин Каменов

РАННИЯТ ПРОИЗХОД И КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ТРАКИЙСКОТО КОЛЯНО

  През Х хил. пр.н.е. можем да отбележим появата на високоразвита култура в готов вид на Балканите – Градешница (България), Винча (Сърбия), Търтърия (Румъния). Най-изявените и проучени, но не единствени центрове, които вероятно са дело на спасили се от катаклизма…

ЗА ХОРАТА, КАТАКЛИЗМИТЕ И УЧЕНИТЕ, КОИТО ТЪЛКУВАТ АРТЕФАКТИТЕ И СВЕДЕНИЯТА

   Да предположим, че някакъв катаклизъм сполети човечеството ( само хората) като цяло. Вследствие на това потомството загубва паметта за предците и изобщо за всичко, което го заобикаля, за Вселената, за Бога. След известен промеждутък от време започват постепенно (…

БЪЛГАРИТЕ СА ОКОЛО 45% НЕЙТХИ

В памет на починалите от ИЗ „Корени“, както и учените помагали ни в областта на историята, за да търсим истината (Задушница 2016г.  „ТракАрт“) Константин Каменов    „Винаги ме е страх да не казвам повече, отколкото мога!” Тези думи на Ил.…

ВЕДА О БХРИГАВИ

              СКАЗАНИЕ  ЗА  БХРИГУ          КАНА СУБИГИ  Васудева  каза: За първи път със трепет се събудих, След давнашната кончина на мама, На трона седнах и тогава се пробудих – Властта е най-голямата измама. Събрах ви тук, о , мои…