Коренът – Константин Каменов

АРХИТЕКТЪТ ПРОМЕНИЛ ДВА ГРАДА

Константин Каменов

арх. Матей Матеев

арх. Матей Матеев

   На 85-годишна възраст това лято (1997 г.)  почина
архитект Ма­тей Матеев. Човекът, който даде на
Пловдив и Асеновград повече, отколкото всички уп­
равници след 1944 взети заед­но. Затова може би за
него го­ворят с уважение хората от двата града.
   Арх. Матеев е потомък на асеновградския поп Матей,
един от организаторите на ре­волюционни комитети
през турското робство. Тъй като го­лямата му мечта да
стане ху­дожник нe сe сбъдва, той за­вършва
архитектура в Чехия.
   През 1941 е мобилизиран за главен архитект в Скопие,
след което по настояване на народни представители
от Пловдивския район е издигнат за кмет на
Асеновград. Там той построява гимназията,
мостовете и подпорните стени на река Чая. По-къс­но
по негова идея и под не­гово ръководство е издиг­ната
първата електроцент­рала „Асeнец“. Над града е
направено 500 м дълго езе­ро, използвано както за
електроцентралата, така и за спорт.
   Благодарни за сторено­то, комунистите интерни­рат
арх. Матеев в Пловдив. В града на тепетата той е
назначен за главен архи­тект на неблагодарния то­гава
район – Стария град. Матеев обаче успява да го
изгради във вида, познат ни и до днес.
   Голяма мъка до края на живота му си остана не­
завършеният градоустройствен план на Асеновград.
За напра­вата му арх. Матеев ангажирал най-добрия
специалист в тази област – немския професор Янсен
(направил градоустройс­твения план на Пловдив). В
момент, когато професорът ра­ботел по плана на
Асеновград, в ателието му в Берлин падна­ла бомба.
Намерили го мъртъв върху картата на българския град.
(по тази случка съм подготвил разказ)
   Другата голяма мъка на М. Матеев си остана
подлезът до Централната поща в Пловдив. Малко
преди да започне стро­ителството му, архитектът из­-
лязъл в пенсия. При строител­ните работи е била
разрушена част от форума на древния Фи­липопол. До
края на живота си архитектът нe можа да си прости
тази загуба, независимо че не бе виновен за нея.
ТОЙ СЪЗДАДЕ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТОЙНОСТНОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ  „ДРЕВНИЯТ ФИЛИПОПОЛ“.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *