Коренът – Константин Каменов

УВОД в НЕБЕТО ПОМНИ – ПРОТОБЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (трето преработено и допълнено издание)

Тук ще поместя тази част от увода на новата книга, която подготвих по повод 20 години след второто допълнено издание и където са поместени в кратки изречения почти всички теми, разгледани подробно в текста:

   Когато разработвахме книгата „Пулпудева – помазаният град от боговете“, започнахме чрез краткото описание на образуване, развитие, култура, генезис и формати на най-древния град Пловдив, помествайки следния кратък абзац: „Едва ли може да се намери човек или научен колектив, който ще съумее да опише историята на Пловдив, дори преди това да е извършил надлежна подредба на фактология в многохилядно, събрано в томове издание.

   Град, в който почти всеки ден нещо се е променяло; в който личност след личност е носела светлина и е участвала в събития от световен мащаб; към който, дори без съвременните методи на информация, погледите на жителите от тогавашния свят ежедневно са очаквали нещо да се случи (…) и всичко това вече почти тринадесет хилядолетия, но едва ли би „оживял“ подробно и изцяло в чието и да е описание със своята древност.“

   Мислейки само върху увода за (прото-)българската история, можем да уточним – приемете написаното за Пулпудева, увеличете го с несъществуващо голямо число във времето, пространството, населението и ще получите частично малък етюд от цялата (прото-)българска история. Подобна култура не би могла да се побере – и то само чрез осветлените засега сведения – в издание като многотомната „История на света“, издание на „Larusse“.

   Както започнахме изследването за Пулпудева, и тук ни се иска още в началото да поставим въпросите тези:

 • Знаете ли, че българите са най-древният народ на света, както доказа и генетичното изследване на проф. Иво Кременски?
 • Знаете ли, че от XII хил. пр.Хр. насам (прото-)траки и (прото-) българи са едно и създават цялата известна култура на днешния свят?
 • Знаете ли, че България означава „Държавата на духовно издигнатите благородници“?
 • Знаете ли, че Буда, със светско име Сидхартха Гаотама, е (прото-)български княз от племето на саките?
 • Знаете ли, че Заратустра (Заратушуа), носещ името Спитама, е (прото-)български княз без право да заеме престола в Майката на всички градове – столицата Балх?
 • Знаете ли, че Ной е (прото-)българин и истинският Ноев потоп е Черноморският, както в продължение на десетилетия доказваше Петко Димитров?
 • Знаете ли, че всички древни писмености са възникнали в балканските земи с център България, както доказаха Димитър Чиликов, проф. Рама Каушик, Харалд Харман и още много други специалисти?
 • Знаете ли, че най-точният календар в света е 12-годишният слънчев циклов календар на българите, както доказаха Й. Вълчев и Г. Кръстев, а ИЗ „Корени“ доказа, че този календар е бил дарен от (прото-) българите на китайците и маите, но тези народи са го изопачили?
 • Знаете ли, че (прото-)българите получили неизопачения Бетхи завет лично при появата на Истинния Бог?
 • Знаете ли, че (прото-)българите създават културата Елам, Мохенджо-Даро и Харапа?
 • Знаете ли, че (прото-)българите без автохтонно население, сами, създават Шумер?
 • Знаете ли, че (прото-)българите обучават предкитайските племена, за да ги издигнат до Поднебесната империя?
 • Знаете ли, че българите са единствените запазили в етнонима си названието „арийци“, което ще рече „благородници“?
 • Знаете ли, че (прото-)българите са дали културата на прединдуските и предяпонските племена, организирайки ги в народ?
 • Знаете ли, че най-голямата книга в света е „Махабхарата“? Че тя е (прото-)българска и разказва най-вече за двете големи (прото-)бъл­гарски владетелски династии?
 • Знаете ли, че Омир, Орфей, Херодот, Залмоксис, Буребиста, Декеней и мн.др. са (прото-)българи от тракийския клон в праотечеството?
 • Знаете ли, че „Ведите“ са (прото-)българска свещена духовна книга?
 • Знаете ли, че древните елини са издънка от бандитските и необразовани племена на (прото-)траките, както и че те не са дали нищо ценно за културата на света?
 • Знаете ли, че дали ще ги наречете траки, или българи, те са едно и също и това са държавооснователите на Европа, както обичаше да подчертава проф. Ал. Фол?
 • Знаете ли, че древните богове на маите и инките са реални (прото-)българи, които при друга своя мисия създават и културата на древните скандинавци?
 • Знаете ли, че измислените като племена славяни са от (древно-) тракийската група племена?
 • Знаете ли, че израилтяните са разклонение на шумерите чрез халдеите и са с корен от (прото-)траките?
 • Знаете ли, че през 1957 г. Индия въведе официално в страната си 28-годишния лунен сакски календар, а саките са мизи, което ще рече (прото-)траки или (прото-)българи?
 • Знаете ли, че белите фараони и жреци, които създават от негроидната държава Кем високоразвитата култура Египет, са от (прото-) траките?
 • Знаете ли, че Лао Дзъ е (прото-)българин, както доказаха още преди десетилетия Димитър Съсълов и Тачо Танев?
 • Знаете ли, че при българите не е имало робство?
 • Знаете ли, че при (прото-)българите жените са имали същите права, както и мъжете?
 • Знаете ли, че кучето и конят са били свещени животни при (прото-)българите и при прегрешение към тях виновните са наказвани строго?
 • Знаете ли, че (древно-)български и (древно-)тракийски племена са направили всички европейски народи близки роднини помежду им, че дори и братовчеди с тюрките, израилтяните, шумерите и т.н.?
 • Знаете ли, че всичко това е отговорност и задължение, а не национална надменност?
 • Знаете ли, че освен най-важния факт, че българите са Божият народ, тук не зададохме още поне хиляда въпроса от същата логическа верига?

   Към част от тези неща, както и към някои други факти ще насочим вниманието и ще разкажем в настоящата книга. Тя е пета от поредицата „Небето помни“. От 1996 г. обаче това е четиринайсетата ни книга върху историческата тематика, свързана с различни периоди от най-старата българска история. Трябва да отбележим, че някои от разработките ни „случайно“ изчезнаха. Същото се случи с повечето ни доклади по конференции, симпозиуми и конгреси. Подобно дело обаче ни радва, защото винаги такива деяния се извършват спрямо ценното, а не спрямо безличното.

   Този път подготвихме изданието не за да се опитаме да променяме учебниците в България, а направо за да се противопоставим на некоректните световни енциклопедии. В настоящата книга няма да обясняваме терминология, защото сме я разработили в научнопопулярен формат. Ще оформим само малък речник за някои използвани термини, тъй като те все още са неразбираеми за част от читателите. Няма да доказваме истини, защото това е сторено по конференции, конгреси, колоквиуми, симпозиуми и други научни прояви. И тъй като темата ни е от (прото-)българската до българската история, то ще разгледаме периода от най-ранните години, в които успяхме да проследим корените на етноса, до годините, когато, освен европейската българска държава, групите ѝ от племена създават и основите на почти всички европейски народности и култури.

   Настоящото издание практически съдържа в себе си три самостойни книги. Най-важна е тази, в която е авторовото повествование. Следваща по значение е събраната христоматия от различни древни източници. В трета, малка книжка са коментарите към изворите, които се обособяват като второ авторово повествование. Нужно е да уточним, че текстовете, които сме поместили в христоматията (ЦИТАТИ), не са търсени, за да потвърждават написаното, а по-скоро за да го допълнят с интересна фактология. Всичко, описано в книгата, сме защитили в доклади, реферати, сказки и чрез други подобни формати. По-важно бе да предложим към всяка поднесена теза, хипотеза, вероятност и предположение още по-цветуща картина на събитията и фактите, които отбелязваме. Към много от тях поднасяме приложения и карти за цялостно онагледяване.

   Това е книга, върху която се захващат да работят малко колеги. Времевият период, обхванат в нея, почти дванадесет хилядолетия. Племената, оформени в големи групи, които постоянно се премоделират, са безкрайно много. Вероизповеданията и културите, битуващи сред тях през съответните хилядолетия, е невъзможно да бъдат изброени, нито изнамерени в цялост. Езиците и писменостите – също. Земите, които са обитавали, са стотици хиляди квадратни километри, най-вече в Европа и Азия (Карта 5). Култури са пренесени и сред автохтонните населения на Америка и Африка.

   Опитали сме се да се спрем на всеки един от тези въпроси. Подобна книга обаче не може да бъде последователно построена, защото вниманието винаги трябва да се пренасочва и към други факти, земи, племена, събития и т.н.

   За разлика от докладите ни, на места текстът носи усещането за накъсаност, малко разхвърляност и лека повторяемост. Образно поднесено, това е като описание на всеки отделен атом в часовников механизъм, но и същевременно във всеки един миг от времето да предлага и развитието на събитията, които понякога са на различни територии.

   Осъзнахме цялата тази трудност още като се заехме да работим върху първата книга. За науката и читателите подобни книги са необходимост, защото дават представа и за постоянната манипулация върху факти и събития, и за достигнатата до този момент историческа истина.

   Тук ще изясним и нещо много важно, което ще помогне за по-доброто четене на книгата и по-логическото и́ възприемане, както и осъзнаването на фактите.

   Линията в повествованието се води от идеята „Какво сме дали българите на света” от времето, когато можем да твърдим, че поднасяното е дело на духовните и материални гени на предците ни.

   Историята от единайсет хиляди години и то само преди Христа, която се е развивала едновременно на различни места в света, а същевременно ни показва как са се създавали различни култури и са възниквали и други народи, е доста трудно да бъде поднесена в един труд. Освен това, за да убедим в достоверността на събитията първо себе си, ни бе необходимо да изследваме теория, фактология и материя от много различни науки, от която тук трябваше да представим качествен и разбираем синтез. Като вид разработвана тема ни се наложи да поднесем нещата интердисциплинарно, а научно-популярността на текста, който се опитвахме да направим, от своя страна ни принуди да премахнем много от фактологията. Все пак, за да бъде книгата от полза и на колегите, сведенията за част от фактите поднесохме под черта.

   Поради всичко отбелязано в това упътване трябва да споделим, че когато споменаваме някакво събитие, то процесът около него е винаги многопластов и във времето, и в пространството, и сред населението, и както и още много други области, поради което съвсем не е всичко което поднасяме и знаем за него.

   Фактите в целия труд са групирани в три вида – вероятност (предположение), хипотеза и теза. Още в началото ще предложим синтезирано част от нередностите, които още се водят за последен възглед по различни теми свързани с българските предци и България през хилядолетията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *