Коренът – Константин Каменов

ФИЛОСОФИЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

„Нищо не започва от нищото“ е написала Ел. Блаватска. Без влизане в противоречие с нея, в ИЗ „Корени“ споделихме „Всичко започва от Всичкото“.  

Човешката система на съществуване и оцеляване е изградена върху мисленето за необходимост от търсене на материални блага. Реално това се е случило след като човекът се е смъкнал в материалния си образ и самосъзнанието си за него. Този път скоро ще доведе или до световно робство, или до тотална липса на материални блага, или до пълна гибел, ако сам човек не се повдигне на едно ново мисловно ниво. То се съдържа в основната идея за връщане към първоизточника си.

   За да обясним пределно ясно и просто Сътворението ще подходим от Живата математика в Теория на единната наука. Както се уточнява в нея нулата не е празно множество, а цялото. Тя е и душата/информацията на числата. Всички числа се развиват в нея, а не извън и всяко число е отделна субективна същност. От своя страна деветката е духа/енергията в Живата математика.

   По този начин е добре да се подхожда и в мисловността за Цялото, което едни наричат Господ Бог, други Вселена, а трети с друг подобен термин. Така всичко е с обща душа/информация, докато духът осъществява процесите в него. Можем да кажем, че Светият Дух е проявление в Господ Бог. Душата и Духът са постоянни същности, а като информация и енергия са постоянни величини. Така може да се разбере, че Господ Бог и Св.Дух е вечен, докато първичен/начален взрив Вселената няма.

   Тъй като извън Цялото няма нищо, то не съществуват пространство и време. Степените в съзнанието на Цялото са проявление на съзнанието като субективни степени до Аз-ова такава. Тъй като дори и всеки Аз е Цялото, то по принцип навсякъде Време и Пространство не съществуват.

   Всяка субективна форма на съзнанието има свои, разделени на повече елементи, субектни форми на съзнанието. При всички по-малки форми съществуват повече категории, чрез които те функционират в по-ранни периоди като по-крупно субектно ниво. Аз-овете, като най-малки субектни проявления на съзнанието, боравейки чрез най-много категории използват и такива като несъществуващите пространство и време. Освен това като съзнание те са се вкарали в материя.

   Възникналите и съществуващи досега теории за сътворението са изключително много и все незавършени, сякаш никой досега не е поискал да предложи истината. Все пак в ИЗ „Корени” също оформихме нашата и бихме уверили, безгрешна философия върху въпроса. Когато поднасяхме различни неща от нея на пловдивчани с голям интелект, странното за нас бе, че дори и хора от нивото им не разбраха в цялост нещата. Отново тук, във въведението, ще уточним, че някои от нещата предлагаме чрез образни (материални) обяснение, независимо че всичко описвано не съдържа материален облик.

   Идеята за сътворението се съдържа в простата истина, че цялото се проявява чрез своя по-малка частна субективна същност. Тя от своя страна чрез още по-малка от нея частна субективна същност и така до субекта като Аз. От своя страна, както вече споделихме, Аз-ът чрез съзнанието си създава материалния свят като обект, стремейки се да го оформи в безкрайна, цялостна Вселена.

   При различни степени на субектните същности съществува и обратна връзка (ОВ),  която бе открита в Кибернетиката. Тя е на различно ниво при различните Аз-ове, поради което и цялата представа за Вселената не е оформена, тъй като не е изведена от Аз-овете в субектното съзнание, което е на много по-високо ниво.  В Цялото всички Аз-ове са  в общо съзнание.

   Мисълта за нещо, като желание, е проявяване на съзнание за нещо. Това може да бъде наречено образно и енерго-информационен глад за това нещо. Следствие на последното е приемане на още енерго-информация от по-цялото (по-висшето) субектно съзнание и създаване на нов субект под формата на събитие, елемент, Аз и т.н. Процесите се създават от по-цялостните субекти, реализирайки се при  различни по-частни такива, които мислят за тях. Казано още по-конкретно, процесите са в съзнанието на Аз-овете като се формират на по-високо (по-цялостно) субектно ниво, където едновременно всички, разсъждаващи/мислещи върху тях Аз-ови субекти са един цял субект.

   Всички Аз-ове функционират като по-цялостни субектни съзнания на по-високо ниво под формата на отворени системи. Рудолф Щайнер пише „Душите на народите”, а при различни направления в науката, следвайки част от тази идея, вече се разработват теориите за Вълновата генетика. Все пак и в двете  могат да се открият частични идеи от това, което предлагаме тук.

   Велики посветени казват, че когато мислим за нещо много съсредоточено/вглъбено улавяме мислите на всички мислили и мислещи върху въпроса. Имало е случаи при нас, когато някой го прави, все едно че ни се диктува и записваме с невероятна скорост много фактология, анализи и изводи. Всъщност, трябва да споделим, че това са наши мисли, защото в Аз-овете и във всички други по-висши субектни същности виждаме това, което желаем подсъзнателно да е в нас, а тези мисли са от наше по-висше и цялостно субективно проявление. Така например материалната човешка форма е в съзнанието на Аз-овете, а се осъществява вследствие ОВ в субектната същност от по-висше ниво, където съзнанието на Аз-овете е единно. Същевременно за подобен вид дела сред хората предлагаме ролята да се изпълнява от ангели, демони, извънземни, Господ-Бог. Реално обаче това сме всички ние като съзнанието от хора и то не само от днес, но и от минало и бъдеще.

   Аз-овете създават и закони като този за гравитацията, както и всичко материално във Вселената. Чрез съзнанието за подобни неща Аз-овете сякаш не искат да се отделят от материалните си форми, както и от възгледи свързани с материята. А реално съществуването се случва и без тях, както го показват и събитията след точката именувана на земята като Смърт.

   Бидейки ненужна за човешкото Аз, материята, като негово тяло, ще отпадне, когато съзнанието надрасте себе си. След това тялото на човек ще бъде енерго-информационно.

   В момента две групи „работим” и „съществуваме” за единното цяло. Тези, които „работят” са илюминатите, с идеята цялото да работи за тях. Реално те водят война с останалия свят, за да владеят всичко материално, светът да работи за тях и с изгода само за себе си.

   Тези, които „съществуваме” сме от ИЗ „Корени”, с идеята да повдигнем/върнем Аз-овете в енерго-информационни тела, показвайки, за да се осъзнае, че материалното може да бъде лесно надскочено в съзнанието. Когато Аз-ът е с материално тяло, създадените от него мисли се разпиляват или не излизат от този субект, а някои отиват до по-високото субектно ниво, но всичко зависи от Аз-овата енергийна/духовна същност. Когато мислите не се осъществяват, това навежда и на мисълта за заробената информационна/душевна същност.

   Реално от ИЗ „Корени” не воюваме с никого, тъй като всеки Аз е и Господ Бог (Цялото), и ангелите, и демоните, и извънземните. Всеки Аз е и тези, които днес са на Земята, както и тези, които днес на Земята са починали. Всеки Аз е и субективната същност на Лемурия, Атлантида, целият предишен свят, както и субективната същност на света след днес.

   В Интелектуално звено „Корени” съществуваме с идеите за любов, мъдрост, познание, истина и вяра. По този начин всичко, осветено от всякъде , няма сянка и съществува като истина. Също така всичко, което е поднесено днес, съществува в Цялото или в Началото и Края на Вселената, които не съществуват. Същевременно е казано „Искайте и ще ви се даде.” Тъй като всичко съществуващо е истина, поради което и лъжата е истина, ние насищаме от себе си Цялото с истини от любов, мъдрост, познание и вяра. Като следствие на нашето дело можем да уверим, че от най-дълбока древност вървят успоредни съществувания по коренно различен начин на днешното човечество.

   Когато тялото на Аз-ът стане енерго-информационно, при него ще отпадат категории като пространство и време, а материални категории като пари, автомобили, къщи и т.н. ще станат ненужни и ще изчезнат, а светът, който днес виждаме, ще живеем в небеса и светлина. Или ще бъдем наистина у нас си.

Един коментар з “ФИЛОСОФИЯ НА СЪТВОРЕНИЕТО

  1. Burda

    Вероятно има знания за материята, за информацията, за преходите, операциите между тях.не

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *