Коренът – Константин Каменов

ОТКРАДНАТАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

„Ако разбирате българската култура,

Вие сте вече в Европа!”

(Петър Увалиев)Kamenov - Otkradnata bulgarska istoria

 Пред 20години чрез събитията, свързани с унищожение на археологията в Пловдив, искахме да покажем каква война се води срещу обявеният за „най-древен град в света, заедно с Дамаск, с постоянен жизнен цикъл и непроменено местосъществуване.”  Това обаче е картината, показваща какво се случва с почти всички древни обекти в България. Един бива потапян в язовир, друг взривяван, трети оставян на саморазпад, четвърти е унищожаван манипулативно, все едно елементите му са взимани за градеж в частен имот и… При реставриране на български археологически обекти понякога се подхожда безотговорно и всичко се представя кичозно и некоректно, а като следствие от това обектът губи стойността си.

   Почти няма възможност да бъдат открити ценни факти от вида, че Плиска е най-големият средновековен град на Европа и Близкия изток.

  Първата българска столица на Балканите е 24 кв.км.

  Константинопол – 14 кв. км.

  Багдад – 7,5 кв. км.

  Киев – 1,5 кв. км.

  Париж – 4 кв. км.

  Столицата на Котраг Биляр е 7 кв. км.

  Освен това Плиска е столицата преди княз Борис – Михаил, а в нея са открити 30 църкви, което отново оспорва досегашната  версия за късната християнизация на българите.

   Много трудно е да се научи от някъде важният факт, че валовото строителство е характерно най-вече за българите и то още от (прото-) българския период сред хун-ну групата на предците ни. В китайските легенди се говори, че Великата китайска стена е на българите и е била направена като вал, за да не я преминават китайците. В енциклопедиите пише точно обратното, а българите дори и не са споменати като народ.Моделът, по който изграждат валовете е характерен с полегатостта на вала от тяхната страна, докато от страната на противника валът има вертикален вид. Следва берна от няколко метра и окоп. Делото на китайците, свързано със стената е, че столетия след преселението на хун-ну групата са облицовали съоръжението с камъни и тухли.

   През това време българите са построили най-голямото мегалитно съоръжение в Европа и Близкия изток, което е 330 километра дългата Северната Новакова бразда. Тя е поредния грандиозен вал, който говори за идеи в управлението, целящи дълго съществуване в Балканските земи. Този факт е от многото, показващи, че българите не са номади.Валът се простира от с.Хинова до гр.Плоещ в Румъния. Все още се изследва варианта, че няколко десетки километри на изток, валът е унищожен, защото той продължава след това до делтата на Дунав.

   Съществува също каменен вал от 54 км. и построени по него 24 крепости.Той се простира между Черна вода и Констанца.

   Земленият вал Еркесията, който е единствен на юг от река Дунав е с дължина 142 км. Простира се от с. Навъсен до Бургаското езеро.

   Съществуват още няколко вала строени от древните българи, единият от които е като крепостна стена и свързва Черно и Бяло морета.

   Цялото това грандиозно строителство е дело само на българите. В някои справочници обаче ще прочетете за строители римляни, византийци, даки, гети, готи или някакви други племена, но така и няма да намерите, каквото и да било за българите, както, че отбелязваните племена са също към българската етническа група. Няма да намерите и нищо за българите в случая с китайската стена.

   Това е картина на частичната атака срещу материалните древности на българите, но тя е винаги в симбиоза и с друга, непропускана война. Втората има световен характер и се съдържа в политическата наука, служеща на капитала за манипулация на земното население. В разработката „КРИТИКА НА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНАТА КНИЖНИНА”, която преди повече от две десетилетия бе развита в по-подробен вариант, се опитахме да покажем как във всеобщ план се изземва българската история. Тук отново ще насочим вниманието към този проблем.      
    Пловдив на два пъти бе обявен от ЮНЕСКО за най-древен град в света.
    Непроменил мястото на съществуването си от създаването до днес. както и за един от десетте най-стари градове на земята. За този значим център на човешката цивилизация обаче няма да откриете дори ред (игнорирано).

   За първи път в Пловдив бе проследено и открито разделянето на властта на две като се появяват едновременно съществуващи цар и жрец в две функции. Този процес в Евмолпия със столетия е надраснал крито-минойската култура, но така и не е отбелязан в енциклопедиите като пръв и уникален в енциклопедиите (игнорирано).
    Почти не се срещат сведения за прословутата експедиция на великите рапсоди от Тракия, която се знае дори от обикновените хора като Аргонавтика. Такъв, подобен стремеж, символизиращ търсенето на познанието от епохата на късния бронз е нелогично да бъде пропуснат в енциклопедия с исторически характеристики. В тази група са траки като Язон, Херакъл, Орфей, Прусий, Йолай, Евриал, Еврит, Девкалион и много други, общо 50на брой (игнорирано).
    Също нелогично звучат пасажите около Троянската война и античната книга, от която знаем за нея. Тя е представена като творение на гръка Омир и се разиграва най-вече в битките между великите принцеове на гърция Ахил, Хектор, Агамемнон, Парис и кой ли още не. Всички те обаче, включително и авторът, принадлежат изцяло към двете големи тракийски племенни групи, които воюват за уеднаквяване на културите си или казано по друг начин – за налагане на доминанта на едната култура над другата. В тази (прото-) тракийска война не би могло да има гърци, защото до Възраждането, мисловност за подобна народност или групи племена липсва. Никой не печели от разглежданата война освен прагматизма и алчността на съвременното човечество (преиначена).
    Доста странно е в раздел култура на древното човечество, където не може да откриете никакво сведение за титани на духа като Залмоксис, Декеней, Буребиста, чиито учения са възприети не само от техните племена, но освен това се тачат от някои хора и до днес. Доста сериозни, в негативен план, стават нещата обаче, като не прочетете дори името Орфей. Не само че това е най-изтъкнатият тракийски княз (принц) – цар, не само че участва в отбелязаната вече Аргонавтика, но той е и най-великата духовна личност, за своето време. Когато след столетия част от траките тръгват по пътя на прагматизма и са познати под мисловността (а не народността) елини, то те също тръгват от познанията на Орфей, независимо, че унищожават голяма част от учението му. От този период са и първите писмени сведения за великите постижения в математиката, астрономията, физиката, металургията, познанието на езотериката, музиката, живопистта и почти всичко свързано с духовността. Цялостно те принадлежат на траките, които с чиста съвест можем да наречем техни родоначалници (игнорирано).

   Елинският митологичен пантеон е взет изцяло от тракийския, но функциите на боговете са промени, поради което те губят от духовната си същност. От антични автори и чрез археологически проучвания се установи безспорно, че Аполон, Кибела, Диндимена,  титаните около Зевс, както и самият Той, а и доста други пероснажи от митологията са изключително присъщи за тракийската култура и вяра, а не са навлезнали в Рим чрез древните елини. Римската империя взаимства пантеона си пряко от траките и един от най-тачените им персонажи е „…почитаният сред траките Юпитер-Сбелсурд”, както самите антични римски автори ни съобщават (изопачено).

   Музите, които са изцяло в тракийския митологичен пантеон и са още от времето на Орфей, когато и мисъл за гърци не може да се открие в каквото и да писание, днес са отбелязвани постоянно в енциклопедиите като гръцки богини. В митологията техен водач е постоянно Бог Аполон, чието име от Хелиос на Аполон е било дадено от Орфей. Все още се счита, че от този термин за назоваване на богините е бил въведен и терминът и името Музей. Предавайки му обаче отново гръцка, а не тракийски същност, всички духовни и културни достижения на траките, които те оставят на света, бяха откраднати и „дарени” на една млада и бедна култура.Калиопа, една от музите, е майка на Ненадминатия Орфей (игнорирано и изопачено).

   Изследователите Бувал и Гилбърт установиха, че в Египет комплексът от пирамиди е изграден така, че да е огледално копие на съзвездието Орион. Древнотракийският комплекс „СБОРЯНОВО“, разделен на три части – видими (а) и (д), огледални (б) и (г) и същински комплекс (в), е разположен според най-ярките звезди от съзвездията Canis Major, Gemini, Lepus, Orion, Taurus (източен некропол) и Segittarius (западен некропол).

   Освен това във всяко едно погребално съоръжение е вкарано златното сечение – СЕТ (или Свещеният египетски триъгълник), според геометричния проект на пирамидата на Хуни в Медиум и тази на Хеопс в Гиза. Също така, то е изградено на базата на тонални съотношения в музиката. Нещо, изпреварило с хилядолетие времето си. За това обаче няма да намерите и дума в енциклопедиите (игнорирано).

     Не бива да изпускаме и спортните достижения като уверено подчертаваме, че Кендрисийските игри с център Пловдив, са били доста по-популярни от изцяло прагматизираните Олимпийски. Ако светът бе продължил по херметическия модел на основната тракийска култура, базирайки се изцяло на логиката, а не на емпиризма, то тогава днес щяхме да се радваме на предстоящите Кендрисийски игри, защото Олимпийски нямаше да съществуват (игнорирано).
    Въстанието на Спартак, трак от племето меди, е най-сериозното в продължителното съществуване на Римската империя. Независимо, че в края са победени от Марк Краз, то тези бойци са в основата на краха на споменатата империя. Малко по-късно, именно това въстание, довежда до нейното разцепване и залез на западната й част (игнорирано).
    След няколко столетия една от групите, която довършва делото на тракийския гладиатор е (древно-) българската. Водена от познатия засега като хунски владетел, канасувги от племето гепиди, Атила. след доста унищожителни битки над римските войски, достига дотам, че лично папата да го покани на среща, за да се опита да предотврати края на римската армия, която крепи западната църква. И Атила, както и Спартак, не успява докрай, но при него роля изиграва споходилата го бърза житейска кончина (игнорирано).
    Независимо от това, само за няколко десетилетия след смъртта на Атила, в Европа възникват толкова много български държави, с успоредно съществуване, с колкото не би могла да се похвали която и да е друга страна по света. Освен това е създадена държавата Хазария, Киевска Рус и още няколко европейски княжества, които носят чисто български характер, независимо от названието си. По същото време и в Азия има освен българска държава, но и българска империя (игнорирано).
    И тъй като споменахме Азия, ще направим конспективен преглед на доста (прото-) български исторически доказани факти. Това е бил народът въвел арийската (ведическа) култура. От столицата на държавата му Балх излизат всички царски династии на азиатските царства от Тибет на запад.

   ВЕД (ВЪРХОВНОТО ЕДИНСТВО)  – това е основата на КУЛТУРИТЕ ЕЛАМ – МОХЕНДЖО-ДАРО – ХАРАПА – ХУН-НУ може да се проследи чрез материалната еднаквост, открита чрез археологията по пътя на възникването им, а духовното и́ съществуване е кодирана във ВЕД. То е древно българско разбиране, че всичко съществуващо е било излъчено първоначално в поредица троения на Върховното Единство, включващо в себе си цялата Вселена. Троенията се разнообразни, взаимосвързани и съгласувани, като се излъчват в пулсации (туптежност).Те на свой ред се превръщат в нови центрове на лъчение. Днешната наука покрива едва сега познанията на древните ни предци. Преминава се от възгледите за по-голяма вероятност на хаоса, за пулсациите или квантовата теория на Планк, за относителността на Айнщайн, за значението на допълнителността и съгласуваността и се стига до смисъла на троенето, наричано от учените „математическа симетрия“ (Хайзенберг). Целият бит и държавно устройство на прабългарите се подчинявали на троичността, а българското звездоведческо времечисление остава най-съвършенно  използвано някога на земята. Далечните ни прадеди, които почитали слънчевите изгреви и залези, както възхода и залеза на Луната, съвсем не са били слънце- поклонници или огнепоклонници. Те всички изповядали една прадревна религиозно-философска система. Първият изследовател, размишлявал над Върховното единство на прабългарите е Д. Съсълов. Проявления върху обработен камък от Пловдивското Трихълмие и върху керамични фрагменти, както и върху фигура от Хемус, наподобяваща сфинкс или небесен змей. Нобходимо е да се знае, че при създаването на хермитичната култура в Египет на фараоните (прото-) траките съхраняват там за човечеството духоно-философската книга „Поимадрес”. В нея най-висшето същество (Господ – Бог) носи прозвището Хермес Тристмегист, където идеята за троичността на вселената е съхранена в най-висша степен (изопачено).

   БУДА е княз (принц) – жрец от от арийската (прото-) българска група, а именно сакският мъдрец (САКИЯ МУНИ) със светско име Сидхартха Гаутама и с духовното прозвище Буда. Той  възстановява ведическото религиозно учение, но чрез друга стилистика, като под различни форми неговата духовност става официална вяра в доста от източните азиатски държави (игнорирано).

   ЗЕНД АВЕСТА е една от най-значимите духовни книги за своето си време. Тя е дело на българския княз (принц) – жрец от столицата Балх, Заратушуа. Той е известен чрез старогръцкото изписване на името му  като Зароастър или Заратустра. Произведението му е реформаторско и изпълнява ролята на  религиозно учение. То  е възприето единствено от българските племена в арийската област Мидия, а след това за период от няколко столетия остава основна религия във възникналата от Мидия  Персийска империя (игрорирано).

   (Прото-) българите са групата от племена (народът) въвели арийската (ведическа) култура. От столицата на държавата Балх произлизат всички царски династии на азиатските царства от Тибет на запад, а между тях са Сасаниди, Аршакиди, Пахлави и други. „Махабхарата” и нейният раздел „Рамаяна”,както и „Ведите” и много други по-малки текстове, между които и „Упанишадите” са свещени (прото-)български книги. Брахманите са духовниците в тази култура (игрорирано).

    Връщайки се обратно към Европа и развитието на най-продължително съществувалата България, в региона на Балканите, то съм длъжен да отбележа, че през 1976г. ЮНЕСКО обяви старобългарския календар за най-точния в света, но и досега не е приет като такъв за всеобщо използване, защото щял да промени доста от датите на различни религиозни празници. Като допълнително потвърждение за невероятните познания на тази група от племена в областта на астрономията и времето само ще спомена, че в Индия, през средата на XX век, приеха за официален техен календар този на племето саки, които пък са потомци на траките мизи в Средна Азия (игнорирано).
    Траките и българите са първите групи от племена, които приемат християнството направо от апостолите на Иисус. Така те са били най-близо да истинския възстановен завет от Христос. Тяхната Библия Вулгата съдържа всички книги и от Изопачения, и от Възстановения завет. След Никейския събор, организиран от императорът „…българин, родом от Ниш“ Константин Велики, в каноничното (в угода на църквата) Християнство се въвежда за официална употреба Библията Септуагинта, където са премахнати почти 60 книги само от Възстановения завет. Позната е и другата българска библия, подготвена от траките и известна като Бесика (игнорирано).

    Преди да продължа само с фактите от европейско и световно значение случили се след Античността насам, ще отбележа изрично, че автори от различни държави, когато пишат за древните българи и държавата, която те създават на Балканите, наблягат на нещо, което не се среща при други държави и го показват като най-значима характеристика на дедите ни: „При българите няма роби.“ (игнорирано).
    До късното Средновековие Източна Европа – предимно чрез Византия и България – са водещите държави в развитието на Стария континент. Те са и първия щит, срещу продължаващите да се опитват да нахлуват от изток различни групи племена. Тук не бих могъл да не отбележа великите битки на канасувиги, кесарят Тервел, който, отивайки на помощ на Византийския император, практически сам, на два пъти, разбива арабите и не ги допуска да завладеят Европа. В някои енциклопедии обаче може да намерите само сведенията за по-маловажните битки с този противник в Западна Европа от Карл Велики (изопачено).

   Българският владетел е канонизиран от католическата църква за светец, най-вече заради културната си дейност и за победата над арабите, но независимо и от този факт сведение за него няма да намерите в енциклопедиите (игнорирано).
    В енциклопедична книжнина, разглеждаща в исторически план културното развитие на народите не би трябвало да се изпуска факта, че до XIV-ХVв.в. изворът за европейската култура са Магнаурата във Византия, както и Преславската. Охридската и Търновската книжовни школи. Те запазват за света достижения не само от християнски характер, но също така древни произведения, които са основите на много от съвременните науки. Развиват строителството, различните занаяти и доста други ежедневни човешки необходимости (игнорирано).

   България е световноизвестна сред медиевистите, занимаващи се с културата, чрез невероятната си керамична школа, чийто най-славен образец е инконата на Св. Теодор Стратилат. В енциклопедиите почти няма да намерите сведения за това като вниманите се насочва към друга, незначителна култура от тази епоха. Тя не оказва никакво влияние за развитието на света. Минавайки и под опеката на ЮНЕСКО, Боянската църква, със своите стенописи, неслучайно е обявена от специалистите като център и начало на Европейския Ренесанс. За тези безспорни факти няма да откриете и ред в разглежданите енциклопедии (игнорирано).

    В България е създадено Богомилското учение, което не е ерес, както го окачествява все още християнската догматика, а по-скоро връщане към основите на християнството от времето на апостолите. Това верско учение намира почва в целия европейски свят, познато под прозвища като патаренство, албигойство, катарство и др. Специално за катарите, които от северозападна Италия се изселват в югоизточна Франция, се създава дори цял рицарски орден, който да ги опази и е известен сред историческите среди като тамплиери. Всички тези разклонения на богомилите, в отделните държави обявявани като еретици, са били заклеймявани от Западната Църква с прозвището бугри (=българи). Заедно с това учение от Византия и България към цяла Европа се разпръсква и мисълта на другите „еретици“, познати като мистици, ариани, монтаисти, гностици, монотеисти, манихеи, исихасти и още много други (игнорирано).

   Доста български духовни личности стават национални църковни водачи на държави, предимно, принадлежащи към Киевско-Литовските княжества.  Независимо, че повечето от наследниците на тези народи признаха официално отбелязания факт, а някои все още го инкриминират, то в разглежданите енциклопедии няма да откриете нищо за това. Ето и думи на украинския посланик Вячеслав Похвалски, свързани с този въпрос: „Украинците, а също така и белорусите, и руснаците, всички си спомняме, че писмеността, културата ни и православната християнска вяра произхождат от България. Искам да припомня и факта, че двамата първи украински патриарси са етнически българи – Григорий Цамблак и Киприан.” (игнорирано).
    Безспорно, разглеждайки Средновековния  период от европейската история, най-видно място заслужава делото на Св.св. Константин-Кирил и Методий, продължено и от повече от 90 техни ученика. Сред последните най-популярни са Св. Климент Охридски, Св. Наум, Св. Горазд, Св. Ангеларий, Св. Сава  и в цялост – Свети Седмочисленици. Тези безценни за християнството мъже създават две писмености в служба на Библейската вяра. Освен това, в диспута си с триезичниците Св. Константин-Кирил защитава правото на старобългарския език, който се отразява чрез разглежданите писмени системи и става равен с другите два християнски и три библейски езика.  С това се защитава правото и на всеки друг народ и езика му. Може да се отчете като най-демократичното дело за времето си. След Кирило-методиевия акт една трета от средновековния европейски свят столетия поред използва старобългарския език и двете ни писмени системи като основни и в своите държави. Преди смъртта си Папа Йоан Павел II канонизира Св.Св. Константин-Кирил и Методий за Покровители на Европа. Независимо от всичко това, в някоя енциклопедия може да срещнете случайно текст, че кирилицата е руска писменост и толкоз (игнорирано и преиначено).

   Прочутото „Реймско еангелие” на което се заклеват много от френските монарси постоянно буди голям спор сред различни народни, къде е било създадено то. Единият завет е на глаголица, а другият на кирилица, но така и никъде, както и почти никой не се опитва да отбележи в енциклопедиите, че и двете са писмености, създадени от българите и че благодарение на тяхната културна дейност през Средновековна Европа френските крале избират да се кълнат върху Библия неизписана на латински, а на български (игнорирано).

   Във времена, когато България е вече под Османско робство, венециански зографи искат разрешение и помощ от султана, за да могат да стигнат до Боянскта църква и да създадат нейно копие, определяйки я за най-добра от своя вид в тогавашна Европа. Документът се пази в Истанбулската библиотека, но сведение за предренесансовия характер на българската култура и влиянието й върху цяла Европа почти не може да се открие в енциклопедиите (игнорирано).

    Когато настъпва времето на Европейския ренесанс България е под Османско владичество. Независимо от това, много от богатите фамилии от териториите на днешна Италия и Франция са с български корени, но по-важното е, че именно тези родове спонсорират изкуството, културата, както и доста от морските походи, причислявани днес към Великите географски открития (игнорирано).

    Когато започва Втората световна война, а Германия и СССР са все още съюзници никой не им противодейства след завземането на Чехословакия. Същото се случва и когато си разделят Полша. Има обаче едно малко изключение. Невлязлата още във войната България протестира официално срещу това деяние на двете тоталитарни държави. Група български граждани, преди това живели в Полша, които са част от Българското посолство в тази държава, както и няколко полски интелектуалци, които са привлечени от споменатите преди това, организират КОНСПИРАТИВНА ГРУПА Б. Тя работи в немската окупационна зона и чрез изработването на фалшиви паспорти за много полски офицери и хора от интелигенцията и елита на страната ги изпраща тайно до България. След това в страната ни ги поема другата част от разглежданата КОНСПИРАТИВНА ГРУПА Б, която им издава нови, също фалшиви паспорти и през Турция ги укрива в някои от арабските страни. Част от тези поляци са живи и до днес (игнорирано).

   Също през Втората световна война, България е единствената страна, съюзник на Германия, която спасява своите граждани от еврейски произход. Освен действията на някои политици, интелектуалци, църковни водачи, както и Цар Борис III, в този акт участие взима голяма част от българския народ. В енциклопедиите може да откриете някой друг факт за спасен човек или семейство от някого, но не и нещо съществено за българското дело (игнорирано).

   След периода на Втората световна война обикновено в световните енциклопедии се насочва вниманието към отделни личности от различни направления, които създават нещо дало бърз тласък за развитието на човечеството в тяхната област. Що се отнася до българите, фактологията за техните дела е прекалено много, поради което няма да претендирам, че съм представил всичко. Все пак ще се опитам да набележа най-значимите от тях, без които светът сега нямаше да е същият.

   Независимо, че не е учен, започвам с Петър Дънов, известен като Учителят Беинса Дуно и създател на духовното и езотерично движение Бялото братство. Той е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура. Основните теми на неговите лекции са мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото, духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др. Дава упражнения за дишане, медитация и концентрация. Създава Паневритмията, която днес се играе в САЩ, Канада, Франция, Русия, Конго, Австралия и други страни по света. Пасажа за тази българска духовна личност ще бъде малко по-голям, защото не бих могъл да пропусна казаните за него думи от световноизвестни личности.  Кардинал Джузепе Ронкали. посланик на Ватикана в България преди Втората световна война, по-късно избран за папа Йоан XXIII, отбелязва: „В днешната епоха най-големият философ, който живее на земята, е Петър Дънов.“ По повод годишнина от рождението на Алберт Айнщайн през 1989 г. Френското национално радио излъчва предаване с негови изказвания, между които е и следното: „Целият свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред духовния учител Петър Дънов от България.“ Джиду Кришнамурти, лидер на Теософското движение, отхвърля идеята да бъде провъзгласен за Майтрея и Христос и споделя пред участници в световен теософски конгрес в Холандия, че Мировият учител е в България. Последното в това твърдение се отнася към събора от 2-ри рвгуст 1929 в Оммен, Холандия и рязко противоречи на речта произнесена от Кришнамурти в този ден по повод разпускането на „Ордена на Звездата“. Онисабуро Дегучи, водач на японското духовно движение Оомото, споделя: „Аз съм един мъдрец. Учителят е в България.“ Алфред Лемоние, професор от Тулузкия университет, Франция, при посещението си в България се обръща към Дънов с думите: „Ние дойдохме да Ви благодарим от всичката си душа и всичкия си дух, също така и да Ви искаме нови благословения, съвети, пример, физическа, морална и интелектуална сила, за да можем по-добре да служим на Цялото.“ (игнорирано).

   И ще завършим като отбележим, че това би могло да се поднесе като малък увод по темата, която сме решили да развием в няколко части на книгата „ОТКРАДНАТАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ”.

Очаквайте II част.

2 коментара за “ОТКРАДНАТАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

  1. МАДЛЕН КИРЧЕВА

    Червеният цвят на текста ми пречи да чета и отблъсква, въпрки желанието ми. Моля променете го. Тогава с удоволствие ще коментирам. Сега само ще кажа, че китайците имат склоността да съхраняват дълговечно знанието получено в културен досег с други народи, защото самите нямат иновативно мислене и способности. Чудя се кога ли ще изскочат доказателства, че компасът, хартията, барутат не са тяхно откритие.

    1. ardaburius

      Скоро ще изскочат такива доказателства – от разкопки в Чупрене, Церова кория и Малашевци. Там нямя да открият нищо, което ще е пряко доказателство, че по онова време (5 хилядолетие преди Христа) вече сме имали GPS, лазери и флашки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *