Коренът – Константин Каменов

ВАЖНИТЕ ЕЗИКОВИ ИСТИНИ ЗА (ПРОТО-) ТРАКИТЕ

Константин Каменов

ИЗ „Корени“

ИЗ „Извори“

   Едни от важните факти, които си заслужава да знае всеки българин. Независимо, че показват великото място, която са изиграли предците ни за развитието ни, сведенията от тях не ни правят шовинисти, а по-скоро ни помагат да гледаме с очите на истината.

   Като най-важен винаги би трябвало да се разглежда въпросът с писмеността и езика. Нужно е предварително да се осмисли, че сега прокарваната теория основите на писмеността е изцяло погрешна, а все още пред очите на всички са уникалните изследвания и разработки на различни световни учени, много от които са и филолози. Ще синтезирам въпроса с няколко факта.

   Индийският проф. Рама Каушик още през 70-те години на миналия век определи, че най-стария санскирт е изписан на една чипровска чешма. Който е запознат със санскрита знае, че благодарение на него през XVIII век Уйлям Джоунс създава своя прословут труд познат като  „Санскритски студии” , върху който се гради сравнителното езикознание.

   От своя страна Харалд Харман доказа по безспорен начин, че най-древната писменост на съвременния свят не е в Шумер или Египет, а в огнищата на духовна култура при (прото-) траките.

   Нашите изследвания от своя страна показаха, че и при двете си големи преселения от Балканите към Азия (прото-) българите не само, че помагат за възникването на много други култури, но и оставят в тези земи много, още пред неолитни графеми от (прото-) тракийските писмени системи. Все още фактът, че преди Черноморския потоп е имало готова писмена система, трудно се осмисля, но това се оказва факт, а най-интересното е, че (прото-) траките дори вече са боравели вече и с два речникови фонда, както и трети, оформял се от сливането на двата. Имало е налично и много сложно съставни лексеми, които са с два корена. Така например една доста изследвана дума в езиците на различни езици, ползвани от различни древни племена и народи, като ДИНГИР (ТАНГРА, ТЕНГРИ и др.) е с два първични корена при (прото-) траките на Балканите. Те се развиват най-вече при групата на витините, но са налични също и при мизи и фриги. Същевременно, ако се разчете по малко по-различен начин двусъставната лексема може да се раздели и на две други думи, чиито корени са с първично развитие първо при (прото-) траките.

   Като се има предвид, че Минойската култура и Малтийската възникват като продукт на (прото-) траките и знаците, с които пишат им се появяват като стилизиран вид на неолитното писмо от Балканите допълните думи са излишни. Освен това, основите на Минойската култура е изградена дори върху много по-стар фригийски мит, който дори е от земите им, където те са се самоназовавали още бриги. Това е в района днешна югозападна България.

   Създателят не само на писмеността в древна Елада, но и на системата за нея, не е никой друг, а Дионис Тракийски с „Принципи на граматика”. Самите елини сякаш не искат да го признаят. Същевременно те не са някакви различни племена от траките, а предимно издънки на големите техни групи. През II – III в. Климент Александрийски пише стромати към труда на тракиеца и осветлява въпроса за появата на елинската писменост.

   Същевременно трябва да се знае, че антични римски автори утвърждават на различни места, че империята е взела цялата култура наготово от траките, а не от елините. Така може да се разбере не само как се е появила писмеността им, но и от къде са копирани много от начините им на градеж, както и митологията им като цяло.

   И за да се осмислят всички тези факти отново ще се върна към Уйлям Джоунс предлагайки един важен цитат от неговото изследване: „Санскритският език притежава удивителна структура. Той е по-съвършен, отколкото гръцкия език, по-богат, отколкото латинския, и по-прекрасен, отколкото всеки от тях, но съхраняващ изключително близко родство с тези два езика както в корените на глаголите, така и във формата на граматиките, което не е могло да бъде породено от случайност. Родството е толкова силно, че нито един филолог, който би се заел с изследване на тези три езика, не може да не повярва на това, че те всички са произлезли от един общ източник, който може би вече повече не съществува.“

   Тук вече може да завършим с факта, че по-ранния език е този на (прото-) траките, самоназовавали се тогаз перке, а техния език не само, че съществува до днес, но е доразвит в съвременния български, към който си ползваме отново своя писменост – кирилицата. Така че е по-скоро истина, а не шовинизъм, като знаем, че по-голямата част от света пише сега чрез наши писмени системи, които предците ни са разнесли по света.  Дори древните китайци са получили писмото си също от изселили се от Балканите (прото-) българи, отбелязвани от тях като хун-ну. Самите техни предци са посочили това.

   Тези значими факти, както и много други, които в този текст не помествам, са довели нещата дотам, че вместо науката да разглежда населението на Балканите като почти оформило се като народ, го разглежда като групи от племена и вместо да го обозначава, чрез неговия етноним ПЕРКЕ, го разглежда с некоректното ИНДО-ЕВРОПЕЙЦИ.

 

2 коментара за “ВАЖНИТЕ ЕЗИКОВИ ИСТИНИ ЗА (ПРОТО-) ТРАКИТЕ

  1. Владимир Помаков

    Поздравления г-н Каменов за хубавата статия. Много кратко и набързо обаче сте описали нещата, но, разбира се, тук не е място за обширни статиии. В момента се опитвам да напиша и аз една статия за популационната експанзия на нашите древни предци – прототраките както ги наричате вие или „перке“. Дано успея да я свърша не след дълго и много бих искал да я пратя на вас най-напред, но сигурно ще я публикувам в блог.бг най-напред.

    1. Kkamenov Автор

      Благодаря за оценката Ви! Надявам се, че ще успеете да направите така изследването си, че първо да успеете да удовлетворите своите изисквания, след което да дадете още и на науката и на всички други, които се нуждаят от истината и я търсят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *