Коренът – Константин Каменов

БИБЛИЯТА, ДНК И ХРОНОГРАФА ПОКАЗВАТ, ЧЕ БЪЛГАРИТЕ СА ПО-СТАРИ ОТ ЕВРЕИТЕ

Константин Каменов

Интелетуално звени „Корени“

Интелектуално звено „Извори“

   Чрез Латинския хронограф, познат в три варианта, генетичните изследвания на българите и няколко други антични и средновековни извори, успяхме да създадем една доста пълна картина за възникването на европейските народности. Освен това установихме връзката им с българите, както и връзката на евреите с единствения днес народ, самоназоваващ се арийски.

   Самият Хронограф е познат в три варианта. Двата, от 334 г. и 354 г., са анонимни, а третият е на Александър. По-различното, от Битие на Библията, е че текстът предлага след потомците на Ной и едно родово дърво на народите до IV в. Поради това за разчитането му доста важно бе, че на света се появи науката генетика. Другите антични и средновековни текстове, помогнаха да изтрием и някои насложени грешки.

   Латинският текст е един от онези раннохристиянски текстове, които имат по-скоро старозаветен тон, но като информативен исторически документ, а не като духовен. Нужно е също така да допълним, че отбелязваните библейски персонажи като родоначалници на народи не бива да се възприемат като последно ниво на информация. Това е поради факта, че през този период Римската империя, която е била обхваната от Християнското учение, е търсела на административно ниво начин да узакони духовно и своята власт и в този документ нещата стигат до изясняване произхода на императорите и́ по линия на библейските персонажи.

   Тук ще прегледаме няколко пасажа от Хронографа, които обаче са били обяснени в други текстове априори и на места показват грешки в този документ. По този начин изведохме и други важни отговори по някои въпроси.

   Както отбелязахме в текста са изведени родословия след Ной, като преди това, след Адам неговите потомци са доведени до Месопотамия, за да се случи тук потопът. Всъщност и в Двуречието е имало потоп, но от друг вид спрямо Черноморския. Тук той е бил дъждовно-речен, 40 дневен. За разлика от него, при по-ранния потоп имаме събитие, което е продължило веротно почти три години и е било от морски, стихиен характер. То е обхванало земите около Средиземно море и тези около Черноморското езеро, като Балканите и Анатолия са били териториите, заселени най-много с хора и то от най-развитата в тогавашното човечество цивилизация. Ненапразно и генната картина на евреите е тази, която основно се е оформила почти на Балканите преди морското бедствие.

   Може да се направи и изводът, според някои особености в поднасянето на текста, че базата данни с народите, използвана в текста е била налична до  I в. Другият важен извод е, че тюрки и славяни, дори до времето на Константин Велики няма, а траките не са асимилирани. Откриват се сведения, че британи има и то изведени от Йафетовия клон, което потвърждава и гледната ни точка, че тази народност започва да се оформя след изселването на някои (прото-) тракийски племена когато завършва Троянската война.

   Важен факт от документа отново насочва към вероятността Ноевият потоп да е бил Черноморския. При описанието на потомците към Йафетовото коляно са представени все племена живели още хилядолетия след потопа  около морето:

   59.Гамер, от който (са) Кападоките.

   60.Магог, който (създаде) Келтите и Галатите.

   61.Мадае, който (създаде) Медите.

   62.Иуван, който създаде Гърци и Йонийци.

   63.Тобел, откъдето (са) Еталианите.

   64.Мосок, откъдето са Илирите.

   65.Тирас, откъдето (са) Траките.

   66.Кетин, откъдето (са) Македоните.

   67.и коляното (потомството) на Гамерите.

   68.Аскеназ, който (създаде) Сарматите.

   69.Рифан, който (създаде) Савроматите.

   70.Тогарма, който (създаде) Армените.

   В друг пасаж свързан с Йафетовото коляно от Хронографа (на Александър)  се открива, че към тези потомци са и хуните, докато на тяхно място в преписа от 354г. са отбелязани виените. Тъй като досега науката не се е запознала с такова племе, то можем да предположим това да са витините. Към последното насочва и малкото препокриване в името, както и фактът, че в друг надежден античен документ е отбелязано, че хуните произлизат от венетите. Същевременно се вижда, че сармати и савромати също са отбелязани към това коляно. Тези две големи племена са главно масагети, а последните са номади, но предимно от хун-ну групата. Всички са обвързани най-вече чрез генетичния репер R1. Установено е, че при хун-ну той се е развил в R1a1, докато при келти от групата на кимерите той е R1b, а при масагетите е R1a. Всичко това е важна част за оформянето на пълната картина на българската народност в процес на развитие и оформяне.   

   Другите няколко важни факта са, че и тук гърците са свързани с йонийците като същевременно пеласгите ги няма. Знаейки, че йонийците са изцяло пеласги то можем да предположим и защо не са споменати отделно. Също така, че преди изселването към западна Европа именно на галатите се гледа като на гали и точно те са свързвани с келтите.

   Безспорно най-интересно е около Симовото коляно. Ще започнем с цитат на пасажа от 334 г.:

   51.Елам, от който (са) Еламите.

   52.Асир, от който (са) Асирийците.

   53.Арфаксат, от който (са) Халдеите.

   54.Лух, от който (са) Лазите.

   55.Арам, от който (са) Итурите.

   56.зе Бул, от който (са) Лидите.

   57Гатера, от който (са) Гасфените.

(…)

   63.…Хелмодат, от който (са) Индиите.

   64.Сала, от който (са) Бетрите.

   65.Арам, от който (са) Арабите.

   66.Идурам, от който са Гамерите.

   67.Одреба, от който (са) Мардите.

   68.Лезел, от който (са) Партите.

   69.Деелм, от който (са) Зедирусите.

   70.Асал, от който (са) Хискитите.

(…)

   73.Авимилех, от който (са) Хирканите.

   74.Сабеби, от който (са) Арабите.

   75.Мамсвир, от който (са) Армените.

   76.Евилат, от който (са) Гимнософистите.

   77.(Зиези, от който (са) Вулгарите.)

   Изключително важен е този текст, защото все още има учени, които възприемат, че Зиези е родоначалник на българите. Всъщност тук етнонимът, който се предполага, че е за българите е изписан с латинското V, което се чете В, а не Б, от където вулгари, ако е с латинска семантика ще означава простонародните, но ако е с арийската ще означава благородните народи. Освен това само този текст е поставен в скоби, което показва несигурността на автора при формирането на текста. Същевременно на същото място, но в текста от 354г. четем:

   186.Които всички са Бактриани.

   Освен това в този вариант на мястото, където в другия има информация за неизвестните Бетри, пише:

   175.Салеф, от който (са) Бактрите.

   В Хронографа на Александър е отбелязано още по-точно:

   146.Салеф, откъдето растат всички Бактриани.

   Съпоставяйки всички текстове, както и ползвайки базата на други по-древни, разбираме, че след Сала (Салеф) всички народи са все арийски или пряко създадени от ариите, поради което са причеслени към арийските или благородните. Самите те са се белязали освен с -ар (благородник), но и -ана (благословен от небето).  Най-важното е, че Бактр, Бълг, Балх, Бахди са едно и също название на един и същ народ, но чрез използвани от него различни езици. Така, че ако се възприемат тези митологични персонажи за реални създатели на народите, то е по-коректно да се възприема Сала (Салеф) за прародител на българите. Това не са сериозни доводи, за да се използват като последна дума в историята. 

    Трябва да посочим, че тук са споменати и кимерите, които пряко са кимври или тези живели край северните брегове на Черно море. Същевременно, както и в Йафетовата група, за втори път са отбелязани и армените. От други антични извори знаем, че те са създадени и от траките фриги и кимери, освен от местно кавказко население. Поради това при предната тяхна група са посочени по-вероятно предците им от Кавказ, а тук тези от мизийското и фригийско коляно. Двойното споменаване на арабите не смущава науката, защото това са т. нар. първи и втори араби.

   Най-важното е, че по стара традиция, науката още продължава да твърди, че всички симити са евреи. При положение, че Евер е син на Сала както твърди Библията и е представено в тези текстове, а същевременно, че след Сала до  Евилат, всички са българи (бактриани), то е много по-коректно от научна гледна точка да определим, че евреите са с произход от българите. Все пак сина не може да е родител на баща си.

   Последният факт се потвърждава и от генетиката. При евреите е установена почти същата генетична картина, както при българи и италианци. От всички обаче, с най-древни корени са българите. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *