Коренът – Константин Каменов

ВИЗАНТИЯ – ИМПЕРИЯТА С БЪЛГАРСКИ ХАРАКТЕР

Константин Каменов ИЗ „Корени“ ИЗ „Извори“       Когато се говори или пише за българския характер и дела по света винаги е трудно да се избере на кое да се спре специалистът, защото всичко е пълно с толкоз много информация,…