Коренът – Константин Каменов

ТРАКИЙСКАТА КУЛТУРА ПРЕЗ ЕПОХИТЕ

Константин Каменов ИЗ „Корени“    Тук ще се спрем и на въпроса за културата от времето на (прото-) траките до завръщането на (древно-) българите и още в началото ще споделим някои разглеждани въпроси синтезирано. Най-важното е, че културата им съществува…

ИЗВИНЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

   В Интелектуално звено „Корени“ винаги сме подържали възгледа, че науката трябва да е изключително точна и да служи само за благото на човечеството, спазвайки морални закони и непрекрачвайки границите им. В нашия възглед влиза и правилото, че когато се…

Христос бил българин, както и Буда, и Заратустра?

Пловдивчанинът Константин Каменов твърди, че държавата ни е създадена още преди 5000 г., и обяви война на БАН Екатерина Терзиева Един нашенец прекроява из основи всичките ни представи за произхода на българите, които той изкарва създатели на почти цялата древна…