Коренът – Константин Каменов

Христос бил българин, както и Буда, и Заратустра?

Пловдивчанинът Константин Каменов твърди, че държавата ни е създадена още преди 5000 г., и обяви война на БАН

Екатерина Терзиева

Един нашенец прекроява из основи всичките ни представи за произхода на българите, които той изкарва създатели на почти цялата древна цивилизация. Според него ние сме индоирански, а не тюркски народ, Христос бил от българското племе есеи, Буда и Заратустра – родни просветни дейци, „Махабхарата“ и „Рамаяма“ били писани от българи, а и амазонките били протобългарки. Кой е този пламенен патриот?

Константин Каменов е роден на 6 юни 1965 г. в Пловдив. Завършил е българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи като репортер. Автор е на три стихосбирки. От 1983 г. Каменов събира сведения за най-древната ни история. През 1997 г. създава Интелектуално звено „Корени“. Седемте му членове започват проучвания в различни области на историята. През тази година варненското издателство „Народен будител“ отпечатва книгата на Каменов „Небето помни. Протобългарската история“.

 

–––––––––

 

„С тази книга обявих война на БАН. Те пишат фалшива история и учебниците, по които учат нашите деца, са измислени. Историята трябва да се пренапише.“ Това са думи на Константин Каменов, който в 800-те страници на оригиналния ръкопис на книгата си защитава тезите, че България е на 5000 г., че Балканският полуостров и земите на днешна Румъния са изначалната прародина на българите и много други народи и още много такива еретични твърдения. За всеки един древен факт Каменов търси потвърждение в археологията, езикознанието, етнографията, изворознанието и още 17 спомагателни науки – ако фактът се докаже безспорно, изследователят го обявява за теза, едно съмнение да има – се превръща в хипотеза.

 

Откъде произхожда наименованието българи?

 

Каменов смело вади нож на досега известните хипотези за произхода на името българи. Той отрича тотемната теория на проф. Борис Симеонов, тюркската на Владимир Бешевлиев, йафетическата на езиковеда Н. Я. Мар, волжката на проф. Иван Шишманов и тюрко-монголската на полския учен В. Томашек. Каменов твърди, че „българи“ означава „високоиздигнат народ“. Той подкрепя тезата си с наименованията, с които ни наричат другите народи. Например в древните латински извори вместо „българи“ се използвало „сакрамонтизии“ (сакра – свещен, и монтизии – планинци, или свещенопланинци). В арменските източници името ни било „хайландур“, равнозначно на „високопланински, високоиздигнат народ“. В тази връзка Каменов посочва, че името на филмовата мегапродукция „Хайлендър“ е неправилно преведено като „Шотландски боец“. Буквалният превод бил „високоиздигнат народ“, тъй като ставало дума за български народ, преселил се на Британските острови през III в. пр. Хр., за което пишел и Гай Юлий Цезар. В унгарския език наименованието за „българи“ било „нандор“ (старши, главен, висок), в сирийския – „булензии“ (висок, главен). Освен това според изследователя България е последната страна, наричаща себе си „-ария“. Преди години Иран се наричал Арианан – „страна на арийците, т. е. благородниците“, а името „България“ означавало „страна на духовно издигнатите благородници“. В анонимния латински „Хронограф“ от IV в. се изброяват

 

народи, произлезли от библейски персонажи

 

Там се казва, че българите произхождат от Зиези (високоиздигнат, духовно издигнат), който е син на Сим, а Сим пък е най-големият син на Ной. „Този „Хронограф“ насочва към тезата, че протобългарите са индоиранци, а не тюрки. В много други документи, датирани от II в. пр. Хр. насам, фигурира името „българи“ и „България“. Това показва, че държава, носеща етническото име на „високоиздигнатите“, е съществувала преди първия препис на „Хронографа“ от 374 г. пр. Хр.“ Това е един от фактите, с който Константин Каменов гради тезата си, че българската държава е създадена преди 5000 години, а под името „България“ датира отпреди 4 хилядолетия.

 

Каменов приема прадедите ни за индоевропейци и казва, че със сигурност не Азия, а териториите на днешна България, Румъния, Унгария и поречието на река Дунав до Германия са били населени с първичното индоевропейско население. Големият потоп на Балканите през 6-ото хилядолетие пр. Хр., когато водите на Средиземно море нахлуват по поречията на вливащите се в него реки, принудил част от палеолитните индоевропейци да се изселят на север. На Балканите останали предимно протобългарските племена. Каменов смята, че още през 10-9-ото хилядолетие пр. Хр. оцелели атланти се заселват в Централна Тракия, носейки със себе си високоразвита култура. Много преди потопа пришълците окончателно се смесили с част от местното население и по този начин създали основата на протобългарския етнос. Изследователят смята, че хуните са подобщност на траките и че първото преселение към Азия е започнало от днешна България. Каменов твърди, че

 

хуните са тръгнали на изток от района на Белоградчик

 

и като наше племе с тях вървели и шумерите. Голяма група хуни се установила в Таримската котловина и северно от китайските княжества. Наскоро английски археолози изровили от пясъците мумифицирани тела на хуни, техни дрехи и съдове с храна. Антропологията им не само че не съвпадала с тюркската, но напълно покривала външността на траките. Тези наши предци били високи около 178-185 см, имали руси или рижи коси, били със светли очи и бяла кожа. През третото хилядолетие преди Христа, когато втората вълна протобългарски преселници се сляла с първата, вече съществувала държавата им БЪЛГ, казва Каменов. Тя била изградена на принципа на конфедерацията и по тази причина била разделена на 15 владения. Всяко от тях имало свои закони и владетел, но всички се подчинявали на единни закони и владетел. Столицата Бълг (Балх) носела прозвището „Майката на хилядата пещери“, а държавата БЪЛГ била наричана „Майката на хилядата градове“.

 

Каменов пише, че „ариец“ е протобългарска дума и означава благородник. Според него арийците са именно хуни. При тях съществувал обичай, който се срещал и при инките и маите – да се прави трапанация на черепа на децата с благородно потекло. После главите им се пристягали с ленти, за да се издължи черепът, а челото да стане по-голямо и да изпъкне. Всичко това се считало за признак на благородство. Каменов намира доказателство за това във фактите около промяната на името на държавата Бълг. Когато тя се обединила с дошлите от север хуни, променила названието си на България („ария“=благородници).

 

Като се позовава на „Упанишадите“, „Ведите“ и „Бхагаватгита“, пловдивчанинът твърди още, че част от брамините – прослойката, призвана да съхрани и разпространи древните човешки знания сред индуското общество, – са българи. Със същите дела като брамините се занимавали и амазонките, за които Каменов също смята, че са протобългарки. Посланията на браманизма били аналогични с тези на племето есеи, което също било древно българско племе.

 

Един от есеите бил самият Христос,

 

друг техен възпитаник бил Буда. Ученията им пък се представяли от Заратустра (Зороастър). Така според Константин Каменов Буда и Заратустра са български просветни личности като Орфей. Нещо повече, изследователят смята, че „Ведите“, „Махабхарата“ и „Рамаяна“ са наше, българско творение, а не индуско. Големите династии на Персия – Аршакиди, Пахлави и Сисниди пък произхождали от Средноазиатска България и по-точно от столицата Бълг…

 

Каменов има и любопитни тези за древните писмености. Той открил, че на територията на днешна Северозападна България, Южна Румъния и Източна Югославия – земи, обитавани от нашите предци, – са намерени плочки с шумерско писмо, което е с 2000 години по-древно от досега известното. Пак в нашите земи бил открит и най-старият санскрит – на цели 6000 години, от епохата преди голямото преселение на изток. Твърдението изказал индийският професор Рама Кауши през 70-те години на лекция в СУ „Св. Климент Охридски“. Санскритският текст бил вграден в една чипровска чешма. Постижение на нашите предци били и енисейските руни, писмата „брахми“, „пахлави“ и „кириали“. 36 графеми от тези древни писмености си пасвали напълно с кирилицата. Много от знаците в глаголицата били идентични с по-древни наши писмености.

 

Аналози на кирилица имало и в първоначалната китайска писменост

 

Около 3000 г. пр. Хр. тя била линеарна. Китайците получили тази писменост от хуните. Каменов твърди, че над 30 символа от китайското писмо са аналогични на знаци от наши стари писмености, една от които е кирилицата – например буквите Х, Ж, Щ, У, Ь, Ф, Е, Ч… Имало и съвпадения на цифрите. През 2000 г. пр. Хр. в Китай се извършила реформа в писмеността и били въведени йероглифите. Десет китайски йероглифа, между които К, Щ, Ч и Ж, били идентични с кирилицата, но обозначавали отделни думи.

 

…Когато попиташ Константин Каменов защо се занимава с всичко това, той казва: „Не е заради пари или слава, ами така… за България. Ако жена ми беше тук, щеше пак да каже, че не съм нормален“, усмихва се пловдивчанинът.

(Виж: Като сме били толкоз велики, защо днес сме такива?

  Аналитична критика на съвременната енциклопедична книжнина

Един коментар з “Христос бил българин, както и Буда, и Заратустра?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *