Коренът – Константин Каменов

ВЕЛИЧИЕТО СРЕЩУ БЛАГОРОДНИЦИТЕ

Константин Каменов ИЗ „Корени“    Сред разнасящите ИДЕЯТА БЪЛГАРИЯ далечни български предци към света се е гледало според вертикална ориентация. Всичките им виждания са построени върху а-позицията Бог-благородници (хора), по-известна като позицията                …