Коренът – Константин Каменов

Книга

ВИЗАНТИЯ – ИМПЕРИЯТА С БЪЛГАРСКИ ХАРАКТЕР

Константин Каменов ИЗ „Корени“ ИЗ „Извори“       Когато се говори или пише за българския характер и дела по света винаги е трудно да се избере на кое да се спре специалистът, защото всичко е пълно с толкоз много информация,…

КЛЮЧЪТ НА ЕНОХ (КЛЮЧЪТ НА ПЪТЯ КЪМ ЗНАНИЕТО)(ОТКЪС)

ВИСШИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ДРЕВНОСТТА    И до днес много учени не могат да приемат факта, че предците ни от древността са могли да имат много по-развита цивилизация и познания, по-съвършени от съвременните ни достижения, без тези достижения да са „доставени“…

„ПРОКЪЛНАТИТЕ” ФАКТИ и СМУЩАВАЩИТЕ ХИПОТЕЗИ

       откъс от „Живата симбиотика – Теори на единната наука“    В съвременната науката съществуват и „прокълнати” факти, и смущаващите хипотези, които дълго време пречеха за развитието на различни области в познанието и на науката в цялост. Те…

ИСТОРИЯТА НА „НЕБЕТО ПОМНИ”

Колкото и странно да звучи, но изследването на историята е една от най-трудоемките дейности. Който го осъзнава, може би, никога няма да се захване с изследвания и то на голям период от време, както и отдалечен назад във времето. По…

БИОГРАФИЯ НА ЯНКО ЯНКОВ

Янко Николов Янков-Вельовски е роден на 13 август 1944 г. в България, област Монтана (тогава – Фердинанд, после – Михайловград), в село Клисурица. Родителите му са обикновени селяни, осигуряващи прехраната на семейството със земеделски труд; вече са покойници. Според местните…

КОРЕНИТЕ НА ПРОТОБЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

НЕЩО КАТО РЕЦЕНЗИЯ ИЛИ ВЪВЕДЕНИЕ инж. Димитър БОЯНОВ В „Речника на чуждите думи в българския език“ от д-р Ст.Младенов думата „рецензия“ се превежда като „къса преценка на книжовен или научен труд“. Тъй като не е възможно да се даде „къса…

ДАО ДЪ ДЗИН от Лао Дзъ

Предисловие Учението на полулегендарния философ Лао Дзъ е създадено най-вероятно около VI в.пр.Хр. То става основа за развитието на даоистката религия, една от трите господстващи съвременни религии в Китай. Сред Великите учители на човечеството (Платон, Буда, Зороастър и т.н.) Лао…