Коренът – Константин Каменов

Наука

УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЕТСКА ДИКТАТУРА И НЯКОЛКО БЪЛГАРСКИ ФАКТОРА, СВЪРЗАНИ С НЕЯ

Темата е изключително интересна поради факта, че почти не е разглеждана в цялост от българската историография. По тази причина съдържа в себе си и заряд на предизвикателност. За да преминем към основните моменти в нея трябва да прегледаме фактите в…

ИСТОРИЯТА НА „НЕБЕТО ПОМНИ”

Колкото и странно да звучи, но изследването на историята е една от най-трудоемките дейности. Който го осъзнава, може би, никога няма да се захване с изследвания и то на голям период от време, както и отдалечен назад във времето. По…

ЕДНА БИТКА ЗА БЪЛГАРИЯ

Константин Каменов Интелектуално звено „Корени“    От години се опитваме да убедим някого, от когото зависи, да се задейства, за да промени името на Пловдивския университет и да постави светостта, която е добил с живота си народният ни будител.   …

ЖИВАТА СИМБИОТИКА (Теория на единната наука) – Навлизане в темата

 НАЙ-ОБЩО НАВЛИЗАНЕ В ТЕМАТА I Парадигмата в мисленето на сегашното човечество е изцяло обърната. Гради се винаги от най-малкото към най-голямото. По природа най-малкото е най-голямо и то надгражда вътре в себе си, в самоподобни свои форми. Чрез пример за…

ОТКЪСИ ОТ ПОЗВОЛЕНОТО В „ТАЙНАТА СИМБИОТИКА“

   След дълги дискусии и спорове „Тайната Симбиотика“ бе променена в „Живата Симбиотика“. Тя е теория на единната наука, но е изведена от модел на живот организиран от (прото-) българите. Това се е случило още преди 12 хилядолетия, когато пишем…

БИТКАТА ЗА НЕБЕТ ТЕПЕ Е БИТКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ

Константин Каменов Интелектуално звено „Корени“ Интелектуално звено „Извори“    Идеята за реставрация на Небет тепе в този вариант на махленско ниво се превърна в глупост от такъв вид, че роди нов прякор за управленците на града, а именно – Небеттапети.…

БЪЛГАРИТЕ СА ОКОЛО 45% НЕЙТХИ

В памет на починалите от ИЗ „Корени“, както и учените помагали ни в областта на историята, за да търсим истината (Задушница 2016г.  „ТракАрт“) Константин Каменов    „Винаги ме е страх да не казвам повече, отколкото мога!” Тези думи на Ил.…

ТРАКИ И БЪЛГАРИ – ДЪРЖАВООСНОВАТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА И КУЛТУРО НОСИТЕЛИТЕ ИЗ СВЕТА

Знаете ли, че българите са най-древният народ и един от двата избрани народа на земята? Знаете ли, че българите са народът, който е пряк наследник на Аталнтида? Знаете ли, че „Ведите”, „Махабхарата”, Зенд Авеста”, каноничните будистки текстове и много други…

ПРОСЛЕДЯВАНЕ КОРЕНИТЕ И СЕМАНТИКАТА НА ПЛОВДИВСКИТЕ ЛЕКСЕМИ ДЕВА И МАЙНА

   За да разгледам коректно и да изнамеря верните корени на двете лексеми в доклада, е необходимо да направя един по-дълбок във времето генезисен преглед на населението, сред което са се съхранили, както и културата, носена от него през хилядолетията.…

МОДЕЛИТЕ НА (ПРОТО- ) БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ ОТ СРЕДНА АЗИЯ КЪМ ЕВРОПА

   В настоящето изследване се спряхме на специфичен културологичен модел, определящ характерните особености при завръщането на (прото-) българите към Европа Необходимо бе да проследим докъде в Стария континент се е пренесъл древният им ген и кои европейски народности е създал.…

ОТВОРЕНИЯТ ХЕРМЕТИЗЪМ НА ТРАКИТЕ И НЯКОИ ПРАКТИКИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

Константин Каменов Интелектуално звено „КОРЕНИ”    Когато трябва да осмисляме и пишем за нещо толкова сакрално като тракийския отворен херметизъм ни е необходим съвсем различен подход. В настоящия доклад ще го обясним накратко. Лишихме се от 95% открита фактология, за…

САМОУНИЩОЖЕНИЕ НА СОФИЯ поради неистинното представяне на История и Култура

Константин Каменов      Що се отнася до факти и различни писания от последните години за София като за най-древен град, както и за най-древна столица, то бе необходимо да дадем ход и на настоящото изследване, за да покажем като…

ДЪЛГИТЕ УШИ

   В народната традиция на българите се говори, че по-дългите уши са на по-мъдри хора. Буда, според древните легенди, е бил един от хората с най-дълги уши, както го пресъздават впоследствие и в изображенията. Неговото учение е важно заради факта,…

ПРОЦЕСИТЕ САМИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ

Константин Каменов ИЗ „Корени” ИЗ „Извори”     Съвършеният живот се движи от доста некачествени идеи и псевдотези във философията на човечеството. Като най-важно качество, чрез което да се определя как да функционира животът, са материалните ценности.    Когато извършваме стойностно…

ВЕЧНИЯТ ЗАКОН И БЪЛГАРИТЕ

Уточнения за Стария завет, хазарите и розетата от Плиска Константин Каменов Интелектуално звено „Корени”    Слушайки различни хора и запознавайки се с текстовете на някои колеги, понякога попадаме на размисли, които не можем да приемем. Днес отбелязваният като СТАР ЗАВЕТ…

РЕПЕРИТЕ, СВИДЕЛСТВАЩИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕНИ НА ДРЕВНИТЕ КУЛТУРИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ

Константин Каменов Интелектуално звено „Корени” Интелектуално звено „Извори”    1. България е една от малкото страни в света, чиито названия на географски райони, в доста случаи имат по-млади аналогии в различни точки на света.    2. България е една от…

ФАКТИ ОТ ДРЕВНОСТТА НА ПЛУЛПУДЕВА

Константин Каменов Интелектуално звено „Корени“ Едва ли може да се намери човек или научен колектив, които ще съумеят да опишат историята на Пловдив, дори преди това да са извършили надлежна подредба на фактология в многохилядно, събрано в томове, издание. Град,…

РАЗМИСЛИ ЗА РУСКАТА “ОБИЧ”, СПРЯМО БЪЛГАРИЯ

Константин Каменов Интелектуално звено “Корени” Интелектуално звено “Извори” Емануилова задруга „Рапсоди” Докладът, който сме избрали да предложим на конференцията, не би могъл да обхване тази изключително богата като обем информация по темата от различни раздели на науката. Върху нея вече…

БИОГРАФИЯ НА ЯНКО ЯНКОВ

Янко Николов Янков-Вельовски е роден на 13 август 1944 г. в България, област Монтана (тогава – Фердинанд, после – Михайловград), в село Клисурица. Родителите му са обикновени селяни, осигуряващи прехраната на семейството със земеделски труд; вече са покойници. Според местните…

КОРЕНИТЕ НА ПРОТОБЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ

НЕЩО КАТО РЕЦЕНЗИЯ ИЛИ ВЪВЕДЕНИЕ инж. Димитър БОЯНОВ В „Речника на чуждите думи в българския език“ от д-р Ст.Младенов думата „рецензия“ се превежда като „къса преценка на книжовен или научен труд“. Тъй като не е възможно да се даде „къса…